fbpx

CAMPANII

ACE îți oferă periodic ocazia de a câștiga numeroase premii. Verifică aici campaniile active în acest moment, sau află rezultatele Campaniilor trecute. Succes!

PE SCURT

Status campanie:
ACTIVĂ

Perioada Concursului: 03.11-30.11.2022

Premii:
1x Aspirator Robot ROBOROCK S7
4x Stație de călcat cu aburi
10x Kit de curățenie ACE

Locații participante la Concurs: Orice magazin din Rețeaua CARREFOUR de pe teritoriul României

Cine poate participa: orice cetățean român major care a achiziționat minimum 2 produse ACE

Data extragerilor: 07.12.2022

Descarcă Regulament în format PDF

REGULAMENT

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE CU PREMII
Curățenia ACE de toamnă în Carrefour”
organizată de INTERBRANDS ORBICO S.R.L.
(perioada: 3Noiembrie – 30Noiembrie 2022)

Art. 1 – Organizatorul

1.1. Organizatorul loteriei publicitare Curățenia ACE de toamnă în Carrefour(denumită în continuare „Promoție/Concurs/Campanie”) este INTERBRANDS ORBICO S.R.L. („Organizatorul”), societate înregistrată în conformitate cu legea română, cu sediul în România, București, Strada Serg. Nutu Ion , nr. 44, corp A, etaj 3, Sector 5, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/9571/1993, cod unic de inregistrare RO3786280.

1.2. Campania se derulează prin intermediul agenției de publicitate NORDVISION TEHNIKO GRUP S.R.L., societate înregistrată în conformitate cu legea română, cu sediul în România, București, Str. Suvenir nr. 8, Sector 2, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/2123/2010, cod unic de înregistrare RO26585200 (denumita în continuare „Agenția”).

1.3. În ceea ce privește operațiunile privind prelucrarea de date cu caracter personal, acestea vor fi realizate în conformitate cu cele prevăzute în Anexa 1 a prezentului Regulament, disponibilă pe website-ul www.acetepremiaza.ro.

1.4. Concursul se va desfășura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”), care este obligatoriu pentru toti participanții.

1.5. Prin participarea la această loterie publicitară, se prezumă cunoașterea Regulamentului și acordul Participantului. Participanții se obligă să respecte și să se conformeze tuturor termenilor, condițiilor și prevederilor prezentului Regulament.

Art. 2 – Durata și locul de desfășurare a Campaniei

2.1. Promoția va începe la data de 3 Noiembrie 2022, ora 00:00:01 (ora României) și va dura până la data de 30Noiembrie 2022, ora 23:59:59 (ora României).

2.2. Promoția este organizată și desfășurată în toate magazinele Carrefour situate pe teritoriul României, care comercializează produsele participante la concurs.

Art. 3 – Regulamentul oficial al Campaniei

3.1. Regulamentul oficial al Campaniei este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe întreaga durată a Campaniei, în oricare dintre următoarele modalități: în format electronic, prin accesarea website-ului www.acetepremiaza.ro, sau în urma unei solicitări scrise trimise la adresa de email: concurs@acetepremiaza.ro.

3.2. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizată în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ, distribuite în media/mass-media prin canelele publicitare clasice (TV, presa scrisă, online, bannere, afișare digitală etc.), precum și prin canalele online de social media (precum Facebook sau Instagram) sau prin activitati de tipul influencer marketing. Informațiile pe care astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

3.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta și/sau întrerupe desfășurarea Campaniei. Orice modificări/completări aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse în acte adiționale și vor fi communicate către public prin publicarea pe website-ul www.acetepremiaza.ro.

Art. 4 – Dreptul de participare

4.1. La această Campaniepot participadoar persoanele fizice („Participanții”) cu domiciliul sau reședința în România și care, la data începerii Campaniei, au împlinit vârsta de 18 ani și dețin carte de identitate valabilă.

4.2. Nu pot participa la Campanieurmătoarele categorii de persoane:

• angajații companiei INTERBRANDS ORBICO S.R.L., ai companiilor din același grup cu aceasta și ai distribuitorilor acesteia;

• angajații companiei NORDVISION TEHNIKO GRUP S.R.L.;

• angajatii oricăror companii implicate în realizarea oricăror activități legate de organizarea și desfășurarea Campaniei.

De asemenea, rudele angajaților menționați mai sus (respectiv copii/părinți, frați/surori, soț/soție) nu au dreptul de a participa la Campanie.

Art. 5 – Produsele participante

5.1. Prin Produse Participante se înțelege produsele participante ACE distribuite de către Organizator în magazinele Carrefour situate pe teritoriul României, după cum urmează:

ACE Inalbitor Platinum 1L
ACE Inalbitor Classic 1L
ACE Inalbitor Classic 2L
ACE Inalbitor Lamaie 2L
ACE Inalbitor Lamaie 1L
ACE Inalbitor Lavanda 2L
ACE Inalbitor Lavanda 1L
ACE Inalbitor Pine Fresh 2L
ACE Inalbitor Pine Fresh 1L
ACE Inalbitor Professional 4L
ACE Whites Solutie pentru rufe albe 1L
ACE Colors Solutie pentru pete 1L
ACE Colors Solutie pentru pete 2L
ACE Colors Solutie pentru pete 3L
ACE Colors Spray Pentru Pete 650ml
ACE Bucatarie Spray Degresant 750ml
ACE Baie Spray Anti-calcar 750ml
ACE Spray Universal 650ML
ACE Ultra Spray cu Spuma Fresh 700ML
ACE Ultra Spray cu Spuma Floral 700ML
ACE Ultra Gel Lavanda 750ML
ACE Ultra Gel Floral 750ML
ACE Ultra Gel Lamaie 750ML
ACE Floor Igienizant Talc si Mosc Alb 1L
ACE Floor Igienizant Lavanda si Uleiuri Esentiale 1L
ACE WC GEL Decalcifiant 700ML
ACE WC GEL cu Inalbitor 700ML

5.2. Produsele de mai sus fac obiectul Campaniei pentru perioada menționată în acest Regulament și în documentele/operațiunile conexe derulării acesteia. După încheierea Campaniei, produsele respective nu mai fac parte din Campanie, iar în eventualitatea în care se găsesc disponibile la raft in magazine vor fi supuse condițiilor comerciale curente ale furnizorului/distribuitorului, independent de eventualele înscrisuri promoționale care apar pe ele (cum ar fi, fără a se limita la, stickere/etichete promotionale despre această Campanie), consumatorul nemaibeneficiind de eventualele avantaje oferite ca urmare a achiziționării acestor produse după încheierea Campaniei. Organizatorul, Agenția sau terțele persoane aflate în legătură cu acestea nu își asumă răspunderea pentru un eventual prejudiciu cauzat consumatorului după încheierea perioadei Campaniei, indiferent de mențiunile existente pe ambalaj cu privire la această Campanie.

5.3. Produsele participante la Promoție sunt disponibile în limita stocului existent în magazine.

Art. 6 – Premiile Campaniei

6.1. În cadrul Campaniei pot fi acordate, conform mecanismului descris la Art. 7 de mai jos, următoarele premii:

Descrierea premiuluiCantitate totalăValoare netă per bucată (TVA sau alte taxe incluse)Valoare netă totală (TVA sau alte taxe incluse)
[nr. buc.][lei][lei]
Aspirator Robot ROBOROCK S7126302630
Stație de călcat cu aburi44441776
Kit de curățenie ACE101201200


TOTAL5606

6.2. Valoarea netă totală a premiilor ce pot fi oferite în cadrul Campaniei este de 5606 lei (TVA inclusă).

6.3. Dacă Organizatorul nu decide în mod expres altfel, niciunul dintre premiile Campaniei nu poate fi înlocuit cu contravaloarea în bani a acestuia ori cu un alt bun sau serviciu, și nici nu poate face obiectul unei înstrăinări. Premiile din imaginile de pe materialele de prezentare ale Campaniei sunt exemplificative, de prezentare și nu atrag responsabilitatea Organizatorului și/sau Agenției.

Art. 7 – Mecanismul desfășurării Campaniei

7.1. Condiții privind înscrierea valabilăîn Campanie

Pentru înscrierea valabilă în vederea participării la Campanie, este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

(1) Participantul trebuie să aibă drept de participare potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;

(2) Participantul trebuie să achiziționeze pe un același bon, minim două produse dintre cele aflate în Campanie, din orice magazin Carrefour situat pe teritoriul României.

(3) Pe bonul fiscal trebuie să apară denumirea de „ACE” în numele produsului/produselor. În caz contrar, bonul nu va fi considerat valid în cadrul Campaniei;

(4) Data la care a fost eliberat bonul fiscal prin care s-a facut achiziția de produse trebuie sa fie cuprinsă în perioada campaniei conform Art.2

(5) Participantul se va înscrie la Campanie exclusiv prin completarea unui formular online disponibil pe pagina www.acetepremiaza.ro;

(6) Înscrierea se va face exclusiv în perioada Campaniei menționată la Art. 7.2.1 de mai jos.

7.2. Modalitatea de înscriere în Campanie

7.2.1. Participanții se pot înscrie în Campanie oricând, începând cu data de 3Noiembrie 2022 (ora 00:00:01) și până la data de 30Noiembrie 2022 (ora 23:59:59).

7.2.2. Participanții vor completă formularul disponibil online 24h/24h cu următoarele informații:

• numărul și data bonului fiscal prin care s-a făcut achiziția de produse Ace din unul din magazinele ce comercializeaza produse Ace de pe teritoriul Romaniei

• poza bon fiscal

• prenume și nume participant la Campanie

• număr de telefon participant la Campanie

• Email participant la Campanie

Participanții la Promoție trebuie să păstreze bonurile fiscale în original pentru validarea ulterioară a premiului, în cazul în care vor fi declarați câștigători.

7.2.3. O persoană, identificată în mod unic prin Nume, Prenume și Email, se poate înscrie cu oricâte bonuri diferite, valabile pentru înscriere conform Art. 7.1.

Nu se pot înscrie persoane diferite (identificate în mod unic prin Nume, Prenume și Email) cu un același bon, în aceste situații înscrierea va fi considerată tentativă de fraudă și va fi invalidată.

Totuși, în cazul în care un același Bon fiscal va fi recepționat de către Agenție pentru două sau mai multe inscrieri (indiferent daca acestea au fost efectuate de aceeasi persoana sau de persoane diferite), acesta va fi luat în considerare doar pentru prima înscriere, ordinea înscrierilor fiind cea cronologică raportată la ora recepției în baza de date a Agenției și nu la momentul trimiterii Numărului Bonului fiscal.

Numărul de bon fiscal va fi introdus așa cum este el marcat pe bon.

În poza încărcată trebuie să fie vizibile în mod clar produsele Ace cumpărate, numărul de bon, data bonului, magazinul din care a fost cumpărat.

Pozele blurate, mișcate, nefocalizate, ilizibile, incomplete sau care nu permit identificarea vizuală a tuturor elementelor de valabilitate a înscrierii în Concurs, descalifică automat bonul înscris de Participant, chiar dacă acesta a completat corect celelalte câmpuri din formularul online.

7.2.4. Comunicarea individuală cu fiecare Participant, validat sau nevalidat, se va face exclusiv prin email-ul pe care Participantul l-a introdus în Formularul online. Participantul va trebui să ne comunice un email valid și activ, și va trebui să urmărească eventual folder-ul Spam pentru recepționarea comunicărilor transmise de Agenție. Agenția nu este responsabila de completarea campurilor Email și Telefon cu date greșite, incomplete sau nevalide (de exemplu, adrese de email care nu există, sau telefon incomplet, sau orice alte erori de completare care țin exclusiv de participant). Agenția nu este responsabilă de situația în care, datorită setărilor serverelor de email specifice fiecărui Participant, email-urile trimise de Agenție pot fi recepționate în foldere de tip Spam sau Junk. Este în sarcina exclusivă a Participantului să se asigure că email-urile primite de la adresa concurs@acetepremiaza.ro sunt disponibile pentru citire.

7.2.5. Nu vor fi luate în considerare mesajele de înscriere transmise prin intermediul formularului online de la www.acetepremiaza.ro, în următoarele condiții:

(1) Dacă acestea sunt transmise în afara perioadei Campaniei;

(2) Dacă Participanții transmit informații incomplete, eronate, sau poze ilizibile – din care nu pot fi identificate/validate elementele obligatorii de valabilitate a înscrierii la Concurs conform Art. 7.1;

(3) Dacă mesajele au fost efectuate prin tentative de fraudă informatică sau prin orice modalități și/sau echipamente electronice și/sau software, altele decât cele indicate de către Organizator/Agenție, ori au fost efectuate cu nerespectarea oricăreia dintre condițiile și termenii Regulamentului.

7.2.6. Pentru fiecare înscriere la Concurs prin intermediul formularului online de la www.acetepremiaza.ro, în perioada 3 Noiembrie 202230 Noiembrie 2022, Participantul va primi, după apasarea butonului „Trimite”, unul din mesajele de răspuns de mai jos:

a) Dacă toate câmpurile obligatorii din Formularul online au fost completate: „Felicitări! Mulțumim pentru inscriere! Nu uita să păstrezi bonul fiscal pentru validare și urmărește www.acetepremiaza.ro/campanii pentru a vedea dacă ai câștigat.”

b) Dacă informațiile transmise sunt incomplete sau incorecte, Participantul va primi mesaje de eroare interactive în formularul online, cu semnalarea câmpurilor eronate sau necompletate.

7.3 Condiții de desemnare a Câștigătorilor

Desemnarea Câștigătorilor prin tragere la sorți se va face aleatoriu, prin mijloace electronice, și va avea loc la sediul Agenției din București, Str. Suvenir nr. 8, Sector 2, conform calendarului de extrageri precizat mai jos. Tragerea la sorți se va efectua prin intermediul platformei online www.random.org, în prezența a 2 reprezentanți ai Agenției și a unui notar, lista finală a Câștigătorilor urmând a fi publicată pe website-ul www.acetepremiaza.ro până cel mai târziu în data de 09.12.2022

Vor fi extrași în ordine, în total:

• 1 Câștigător și 3 Câștigători de rezervă pentru Premiul ”Aspirator Robot ROBOROCK S7”.

• 4 Câștigători finali și 3 Câștigători de rezervă pentru Premiul Stație de călcat cu aburi.

• 10 Câștigători finali și 3 Câștigători de rezervă pentru Premiul Kit de Curățenie Ace”.

7.3.1. Calendar extrageri

Extragerea Premiilor se va efectua în data de 07.12.2022

7.4. Validarea câștigurilor. Contactarea Câștigătorilor

7.4.1. Ulterior desemnării Câștigătorilor Campaniei, potrivit mecanismelor de selecție descrise mai sus și corespunzătoare fiecărui tip de premiu în parte, Agenția va proceda la validarea Câștigătorilor, ocazie cu care se va verifica îndeplinirea condițiilor privind înscrierea Participanților în Promoție, precum și modul de desfășurare a acesteia.

Agenția poate solicita oricărui Participant furnizarea bonului fiscal în original care atestă achizița produselor participante Ace introdus de respectivul Participant în Campanie.

Astfel, pentru ca un Participant să poată fi validat drept Câștigător al Campaniei, este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

(1) Participantul îndeplinește toate condițiile pentru înscrierea valabilă, indicate la Art. 7.1. de mai sus;

(2) Înscrierea în Campanie a fost realizată exclusiv prin modalitatea de înscriere prevăzută la Art. 7.2.

(3) Participantul va asigura integritatea bonului fiscal ce atestă achiziția de Produs/produse Participante, și va păstra acest bon fiscal, fiind în mod expres prevăzut că deteriorarea în orice mod, precum și pierderea acestuia, va conduce la invalidarea câștigului și, prin urmare, la imposibilitatea Câștigătorului de a intra în posesia premiului. În acest caz, se va proceda la reluarea procedurii de validare cu lista de Rezerve, în ordinea extragerii.

7.4.2. Participanții care au fost desemnați Câștigători vor fi contactati de Agenție prin email-ul transmis cu ocazia înscrierii la Concurs și telefonic, de 2 ori pe zi, în decursul a 2 zile lucrătoare consecutive de la momentul tragerii la sorți. În cazul în care Câştigătorul nu poate fi contactat telefonic, dupa cele 2 zile lucrătoare se va trece la contactarea rezervelor, în ordinea extragerii

7.4.3. Pentru a fi validat drept Câștigător, Participantul va furniza Agenției informațiile solicitate în legătură cu participarea sa la Campanie (toate, sau o parte a acestora), în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la momentul ultimei contactări telefonice, respectiv: nume, prenume, data nașterii, adresa de livrare, adresa de email.

În urma verificărilor și a parcurgerii procesului de validare, în cazul în care se constată nereguli, potențialul Câștigător va fi anunțat și rugat să retrimită informația validă / documentul corect la emailul concurs@acetepremiaza.ro.

7.4.4. În cazul în care Agenția nu va primi informația validă / documentul corect în vederea validării Premiului, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la momentul efectuării ultimei convorbiri telefonice, premiul potențialului Câștigător va fi invalidat în a 3-a zi lucrătoare de la momentul contactării telefonice. Agenția nu poate fi făcută răspunzătoare pentru documentele trimise de Câştigător pentru validare care nu ajung la Agenție în termenul prevăzut.

7.4.5. Imposibilitatea potențialului Câștigător de a face dovada deținerii bonului fiscal care atestă achiziția produselor participante Ace, desemnat Câștigător, în original, constatarea unor neconcordanțe sau nerespectarea condițiilor de validare descrise în prezentul Regulament duce la considerarea câștigului ca invalid, respectiv la pierderea dreptului de atribuire a premiului, fără nicio despăgubire din partea Organizatorului și/sau Agenției.

7.4.6. Dacă un premiu nu se acordă ca urmare a neîndeplinirii de către Participantul Câștigător a uneia sau a mai multor condiții de validare, Agenția va desemna drept Câștigător, sub rezerva îndeplinirii tuturor condițiilor prevăzute de prezentul Regulament, prima rezervă în ordinea desemnării acestora. Dacă nici acesta nu îndeplinește condițiile necesare, se vor avea în vedere, în ordinea desemnării acestora, celelalte rezerve. Acești Participanți vor fi notificați și validați de către Agenție în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data constatării neîndeplinirii de către Participantul inițial extras a condițiilor prezentului Regulament.

7.4.7. Validarea, respectiv invalidarea rezervelor, se va face după criteriile menționate în art 7.4.1. si art. 7.4.2. .În cazul în care niciuna rezervele nominalizate pentru un tip de premiu nu poate fi validată, premiul va rămâne în posesia Organizatorului.

7.5. Intrarea în posesia premiilor

7.5.1. Premiile Campaniei vor fi expediate de către Agenție, Câștigătorilor, la adresele indicate de către aceștia, pe cheltuiala Organizatorului, prin curierat rapid, ulterior încheierii procesului de validare a Câștigătorilor și, dacă este cazul, a rezervelor, dar nu mai târziu de 15 zile lucrătoare de la data la care identitatea Câștigătorilor a fost comunicată public pe website-ul www.acetepremiaza.ro/campanii (secțiunea “Campanii”).

7.5.2. În cazul în care premiile sunt refuzate de către Câștigători sau aceștia nu au putut fi găsiți la adresa comunicată în vederea livrării, acestea rămân în posesia Organizatorului și nu se va trece la persoanele de pe lista de rezerve.

7.5.3. Premiile vor fi înmânate Câștigătorilor numai în baza unui act de identitate, întocmindu-se un proces verbal de predare-primire care conține datele de identificare ale Câștigătorilor, Codul Numeric Personal (CNP – necesar pentru procesarea formulare de taxe către ANAF, doar în cazul în care valoarea premiului câștigat depășește suma de 600 de lei), descrierea premiului primit, precum și semnătura de primire a Câștigătorilor. Odată cu semnarea procesului verbal, refuzul de a semna orice document ce atestă atribuirea efectivă a premiului către Câștigător conduce la pierderea dreptului Câștigătorului de a intra în posesia premiului.

7.5.4. Orice eroare și/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Agenției nu atrage răspunderea acesteia, acuratețea datelor de contact furnizate de participanți fiind în responsabilitatea exclusivă a Participanților.

Reclamațiile referitoare la premiul câștigat, ulterioare momentului semnării procesului verbal de predare-primire, nu vor fi luate în considerare de către Organizator și/sau Agenție.

Art. 8 – Taxe și impozite

8.1. Dacă valoarea premiului depășește 600 lei, acesta este subiect de impozit pe venit conform legilor în vigoare. Obligatia plății impozitului datorat de câștigător, acolo unde este cazul, revine Organizatorului, iar obligatia calculării, reținerii și virării impozitului revine Agenției.

8.2. Organizatorul și Agenția se obligă să își îndeplinească obligațiile referitoare la taxe, impozite sau orice alte obligații fiscale relative la premiul câștigat, acolo unde este cazul, în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 („Codul Fiscal”).

Art 9 – Limitarea răspunderii

9.1. Organizatorii Campaniei sunt îndreptățiți să ia toate măsurile necesare în caz de tentative de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii.

9.2. Organizatorii Campaniei „Curățenia ACE de toamnă în Carrefour”nu vor avea nicio răspundere și nu vor putea fi implicați în niciun litigiu legat de deținerea sau de proprietatea asupra ambalajelor promoționale, cât și în ceea ce privește eventualele cheltuieli suplimentare suportate de către Participant în legătură cu această Campanie, excepție făcând cele prevăzute de OG nr. 99/2000 aprobată prin Legea nr. 650/2002.

9.3. În eventualitatea unei dispute asupra validității unei intrări în cadrul acestei Promoții, decizia Organizatorului este definitivă.

9.4. Eventualele contestații vor fi luate în considerare până la data de 07.12.2022 inclusiv. Orice contestații primite de Organizator și/sau Agenție după această dată nu vor fi luate în considerare.

9.5. Organizatorul și Agenția nu își asumă responsabilitatea pentru:

(1) Bonurile fiscale deteriorate, incomplete sau necorespunzătoare din punct de vedere al conținutului; (2) Înscrierile efectuate în afara perioadei Campaniei;

(3) Eventualele dispute legate de drepturile asupra email-ului, în legătură cu care s-au efectuat înscrierile;

(4) Existența în stocurile magazinelor a Produselor Participante la Campanie;

(5) Nicio eroare în datele furnizate de către Câștigători; acuratețea datelor de contact nu atrage răspunderea Organizatorului și/sau a Agenției, fiind în responsabilitatea exclusivă a Participanților. Ca atare, Organizatorul și/sau Agenția nu au niciun fel de obligație în cazul furnizării de către Participanți a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii în condiții normale a premiului, la imposibilitatea identificării unui Câștigător, imposibilitatea înscrierii în Campanie din cauza ilizibilității bonului înscris;

(6) Imposibilitatea unui Câştigător de a intra în posesia Premiului câștigat;

(7) Întârzierile în livrarea/înmânarea premiilor cauzate de întârzieri în prestarea serviciilor de către furnizorii acestuia, de serviciile firmei de curierat etc.;

(8) Reclamațiile referitoare la premiul câștigat, ulterioare momentului semnării Procesului Verbal de Predare-Primire, nu vor fi luate în considere de către Organizator și/sau Agenție;

(9) Orice erori de imprimare sau alte erori referitoare la codul bonului fiscal, generate de unele limitări tehnice ale furnizorului acestor materiale;

(10) Defecțiuni tehnice ale operatorului de telefonie mobilă sau ale furnizorului de internet; (11) Erori cauzate de folosirea incorectă a computerului personal de către participant (întreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea voință a tehnologiei de către Participant în scopul de a manipula rezultatele Campaniei); (12) Erori cauzate de folosirea altor tehnologii decât cele recomandate de Organizator/Agenție. Tehnologiile recomandate: Browser internet (Internet Explorer minim 11, Opera minim 55, Chrome minim 68.x, Firefox minim 61); (13) Situațiile în care anumite persoane înscrise în Campanie sunt în incapacitate de a participa parțial sau integral la Campanie, dacă această incapacitate se datorează unor circumstanțe aflate în afara controlului pe care Organizatorul și/sau Agenția îl poate în mod rezonabil exercita.

Aceste circumstanțe se pot datora: informațiilor eronate, incomplete, transmise cu întreruperi, transmise cu întârziere sau deformate în orice alt mod, în urma acțiunilor utilizatorilor paginii web, a funcționării echipamentelor de calcul ale acestora, aplicațiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite în derularea competiției. Aceste circumstanțe se pot datora, de asemenea, dificultăților tehnice care pot afecta funcționarea conexiunilor Internet și/sau a echipamentelor de calcul și/sau a aplicațiilor furnizorului de Internet și/sau funcționarea defectuoasă a Email-ului, fie în cazul Organizatorului și/sau al Agenției, fie în cazul Participantului, cauzată de probleme tehnice și/sau de trafic intens pe Internet, în general, sau pe pagina web, în special, sau de ambele tipuri de probleme.

Aceste circumstanțe se mai pot datora: unor deteriorări sau defecte cu efect potențial asupra echipamentelor de calcul, aplicațiilor și/sau datelor stocate ale participanților sau ale unor terți, în urma participării la competiție. Aceste circumstanțe pot, de asemenea, să se datoreze unor schimbări de legislație care să influențeze derularea și implementarea Campaniei (cum ar fi deciziile adoptate de autoritățile civile, regimul de război, catastrofele naturale și alte evenimente similare), câștigurile obținute în urma Campaniei, valoarea acestora, funcția acestora, condițiile de acordare a acestora și/sau distribuirea acestora.

Participanții acceptă cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator în privința Câștigătorilor, precum și a calendarului ulterior al Campaniei sau a altor schimbări legate de implementarea Campaniei. Organizatorul și Agenția au dreptul de a descalifica orice Participant care nu respectă regulile Campaniei sau în privința căruia există dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip sau tentativa de fraudă la adresa Campaniei. Participanții se obligă, de asemenea, să pună la dispoziția Agenției toate datele de contact relevante (numele, prenumele, adresa de livrare, telefon și adresă de Email).

Art. 10 – Angajamente, Confidențialitatea Datelor

10.1. Prin înscrierea în Campania „Curățenia ACE de toamnă în Carrefour”, Participanții sunt de acord și se obligă să respecte prevederile imperative ale prezentului Regulament.

10.2. Informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se vor regăsi în Anexa 1 a prezentului Regulament, disponibilă pe www.acetepremiaza.ro/gdpr, (Secțiunea „GDPR”).

Art. 11 – Încetarea / Întreruperea Campaniei. Forța majoră

11.1. Promoția poate înceta înainte de împlinirea perioadei prevăzute în cazul producerii unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului și/sau Agenției, din motive independente de voința acestora, de a asigura desfășurarea în bune condiții a Campaniei.

11.2. Forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi prevăzut, controlat sau remediat de către Organizator și/sau Agenție și a cărui apariție îi pune pe Organizator și/sau Agenție în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament.

11.3. Promoția mai poate înceta înainte de împlinirea perioadei stabilite fără a crea vreo obligație de acordare de premii pentru Organizator și/sau Agenție, ori poate fi suspendată oricând în baza liberei decizii a Organizatorului, cu condiția ca acesta să comunice în prealabil o astfel de situație și cu respectarea prevederilor Art. 3.3 de mai sus.

Art. 12 – Litigii

12.1. Eventualele litigii apărute între Organizator/Agenție și Participanți cu privire la orice aspect legat de desfășurarea Campaniei se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate în instanțele judecătorești române competente din municipiul București.

12.2. Participanții pot depune contestație în legătură cu desfășurarea Campaniei prin email la adresa concurs@acetepremiaza.ro până la data de 07.12.2022, inclusiv. După această dată, nicio contestație nu va mai fi luată în considerare de către Organizator și/sau Agenție.

Art. 13 – Alte Clauze

13.1. Deciziile Organizatorului privind Promoția sunt finale și aplicabile tuturor Participanților.

13.2. Premiile neacordate vor rămâne în posesia Organizatorului, care poate dispune liber de acestea în maniera pe care o va considera necesară sau potrivită intereselor sale.

13.3. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implică organizarea și desfășurarea Campaniei.

13.4. Organizatorul își rezervă dreptul ca pe timpul Campaniei să aducă modificări site-ului pe care este publicat prezentul Regulament fără să anunțe în prealabil Participanții la Campanie.

13.5. Prezentul regulament se autentifica intr-un singur exemplar original, care va ramane in arhiva biroului notarial, precum si in 3 (trei) duplicate, din care 1 (unul) va ramane in arhiva biroului notarial iar celelalte 2 (doua) vor fi eliberate partii.

ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Campaniei

Curățenia ACE de toamnă în Carrefour” (“Promoția”)

INFORMAȚII CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1. Date privind operatorul de date cu caracter personal și împuterniciții

În vederea desfășurării Campaniei, datele cu caracter personal ale participanților vor fi prelucrate de către:

INTERBRANDS ORBICO S.R.L., avand sediul social la adresa Strada Serg. Nutu Ion, nr. 44, corp A, etaj 3, Sector 5, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/9571/1993, cod unic de inregistrare RO3786280, denumit în continuare „Operator”.

Prin intermediul NORDVISION TEHNIKO GRUP S.R.L., societate înregistrată în conformitate cu legea română, cu sediul în România, București, Str. Suvenir nr. 8, Sector 2, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J40/2123/2010, CUI RO26585200, în calitate de împuternicit al Operatorului (denumită în cele ce urmează “Împuternicit”).

2. Categorii de date cu caracter personal procesate în cadrul Campaniei

În cadrul Campaniei, Operatorul va colecta de la Participanți următoarele categorii de date cu caracter personal:

(I) Prenume și Nume;

(ii) Data nașterii;

(iii) Adresa de livrare;

(iv) Adresa de Email;

(v) Număr de telefon;

(vii) CNP – Cod Numeric Personal (doar pentru Câștigători validați).

3. Scopul procesării

Datele cu caracter personal ale Participanților la Campanie vor fi prelucrate de către Organizator prin intermediul Împuternicitului în vederea, după caz:

(I) Organizării și desfășurării Campaniei;

(ii) Desemnării și validării Câștigătorilor;

(iii) Reținerii la sursă și plății efective a impozitelor Datele vor fi prelucrate în temeiul consimțământului și/sau al interesului legitim, prin acceptarea de către Persoana Vizată a Regulamentului și a Anexelor la acesta.

4. Destinatarii datelor cu caracter personal

În afară de Operator, prin Împuternicit, categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal colectate în virtutea Campaniei sunt: Hatos Economics S.R.L. (societatea care asigură serviciile contabile pentru calcularea și declararea taxelor către Statul Român), Fan Courier S.R.L. (societatea care furnizează servicii de curierat rapid), precum și autoritățile, în cazurile în care Operatorul trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare.

5. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Câștigătorilor vor fi stocate conform prevederilor legale aplicabile în materie financiar-contabilă, respectiv 10 (zece) ani de la data încheierii exercițiului financiar în care a avut loc plata impozitului din premii.

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va șterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare și stocare, impunând Împuternicitului/Împuterniciților obligații similare.

Datele cu caracter personal ale necâștigătorilor vor fi distruse în termen de 30 de zile de la încheierea Campaniei, ele nefiind utilizate în niciun alt scop, până la momentul distrugerii acestora, exceptând participarea la Promoția Curățenia ACE de toamnă in Carrefour.

6. Drepturile persoanelor vizate

În vederea asigurării unei prelucrări echitabile și transparente, Operatorul asigură participanților, pe durata Campaniei, următoarele drepturi:

(I) dreptul de retragere a consimțământului cu privire la prelucrare, în orice moment, fără ca aceasta să afecteze legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului anterior retragerii acestuia;

(ii) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;

(iii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;

(iv) dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal

(v) dreptul la restricționarea prelucrării;

(vi) dreptul de a se opune prelucrării, exceptând cazul în care dispoziții legale prevăd contrariul;

(vii) dreptul la portabilitate a datelor;

(viii) dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Desemnarea Câştigătorilor Campaniei se va face prin mijloace automate de prelucrare a datelor cu caracter personal, fara intervenție umană.

Participanții își pot exercita drepturile menționale anterior fie printr-o cerere scrisă, datată, semnată și adresată Operatorului prin Împuternicit la adresa: Romania, Bucuresti, Str. Suvenir nr. 8, Sector 2, sau prin transmiterea acesteia la adresa de Email: concurs@acetepremiaza.ro

7. Protecția datelor cu caracter personal aparținând copiilor

Întrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu vârsta de minim 18 ani la data începerii Campaniei, nu vor fi prelucrate și stocate date aparținând persoanelor cu vârsta mai mică de 18 ani. În situația în care Operatorul/un Împuternicit primește date cu caracter personal aparținând persoanelor cu vârsta mai mică de 18 ani, aceste date vor fi imediat șterse/distruse de pe mijlocele de prelucrare și stocare ale Operatorului/Împuternicitului. În cazul în care un părinte sau un titular al autorității părintești notifică prelucrarea unor date cu caracter personal aparținând unor persoane cu vârsta mai mică de 18 ani, Operatorul va șterge/distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare și stocare.

8. Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obligă să implementeze măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal aparținând participanților la Campanie. Operatorul se obligă să impună Împuternicitului obligații similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va ține seama în special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate în special, în mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizată sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

Prin participarea la Campanie, Participanții își exprimă acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal către Operator și/sau societățile comerciale implicate în organizarea prezentei Campanii, în scopul includerii acestor date cu caracter personal în baza de date a Operatorului operată de către Împuternicit, în scopul participării la Campanie, identificării și validării ca și Câştigător, înmânării și primirii premiului.

9. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexă la Regulament oricând pe durata desfășurării Campaniei, numai în cazul în care se descoperă măsuri mai eficiente pentru protejarea și securizarea datelor cu caracter personal ale Persoanelor Vizate și fără a afecta drepturile și libertățile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicată pe site-ul Operatorului și/sau al Campaniei, respectiv va fi adusă la cunoștința Participanților prin aceleași mijloace prin care au fost încunoștiințate cu privire la Regulament.

10. Alte prevederi

Datele personale ale Participanților la Campanie vor fi procesate în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

PE SCURT

Status campanie:
ÎNCHEIATĂ

Lista câștigători 25.07.2022

Lista câștigători 01.08.2022

Lista câștigători 08.08.2022

Lista câștigători 15.08.2022

Lista câștigători 22.08.2022

Lista câștigători 05.09.2022

• Perioada Concursului: 15.07-31.08.2022

• Premii:
MARELE PREMIU
1x VOUCHER DE VACANȚĂ ÎN DUBAI în valoare de 4000 EUR
PREMII SĂPTĂMÂNALE
6x Aspirator vertical Bosch
PREMII ZILNICE
48x Kit de curățenie ACE

• Locații participante la Concurs: Orice magazin din Rețeaua de pe teritoriul României

• Cine poate participa: orice cetățean român major care a achiziționat produse ACE de minimum 15 RON (TVA inclusă)

• Data extragerilor: începând cu 25.07.2022

Descarcă Regulament în format PDF

REGULAMENT

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE CU PREMII
“Curățenia are nevoie de ACE pentru o stralucire ca in Dubai!” organizată de
INTERBRANDS ORBICO S.R.L.
(perioada: 15 Iulie – 31 August 2022)

Art. 1 – Organizatorul

1.1. Organizatorul loteriei publicitare „Curățenia are nevoie de ACE pentru o strălucire ca în Dubai!” (denumită în continuare „Promoție/Concurs/Campanie”) este INTERBRANDS ORBICO S.R.L. („Organizatorul”), societate înregistrată în conformitate cu legea română, cu sediul în România, București, Strada Serg. Nutu Ion , nr. 44, corp A, etaj 3, Sector 5, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/9571/1993, cod unic de inregistrare RO3786280.
1.2. Campania se derulează prin intermediul agenției de publicitate NORDVISION TEHNIKO GRUP S.R.L., societate înregistrată în conformitate cu legea română, cu sediul în România, București, Str. Suvenir nr. 8, Sector 2, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/2123/2010, cod unic de înregistrare RO26585200 (denumita în continuare „Agenția”).
1.3. În ceea ce privește operațiunile privind prelucrarea de date cu caracter personal, acestea vor fi realizate în conformitate cu cele prevăzute în Anexa 1 a prezentului Regulament, disponibilă pe website-ul www.acetepremiaza.ro.
1.4. Concursul se va desfășura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”), care este obligatoriu pentru toti participanții.
1.5. Prin participarea la această loterie publicitară, se prezumă cunoașterea Regulamentului și acordul Participantului. Participanții se obligă să respecte și să se conformeze tuturor termenilor, condițiilor și prevederilor prezentului Regulament.

Art. 2 – Durata și locul de desfășurare a Promoției

2.1. Promoția va începe la data de 15 Iulie 2022, ora 00:00:01 (ora României) și va dura până la data de 31 August 2022, ora 23:59:59 (ora României).
2.2. Promoția este organizată și desfășurată în toate magazinele situate pe teritoriul României, care comercializează produsele participante la concurs.

Art. 3 – Regulamentul oficial al Promoției

3.1. Regulamentul oficial al Promoției este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe întreaga durată a Promoției, în oricare dintre următoarele modalități: în format electronic, prin accesarea website-ului www.acetepremiaza.ro, sau în urma unei solicitări scrise trimise la adresa de email: concurs@acetepremiaza.ro.
3.2. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Promoția poate fi mediatizată în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ, distribuite în media/mass-media prin canelele publicitare clasice (TV, presa scrisă, online, bannere, afișare digitală etc.), precum și prin canalele online de social media (precum Facebook sau Instagram) sau prin activitati de tipul influencer marketing. Informațiile pe care astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
3.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta și/sau întrerupe desfășurarea Promoției. Orice modificări/completări aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse în acte adiționale și vor fi comunicate către public prin publicarea pe website-ul www.acetepremiaza.ro.

Art. 4 – Dreptul de participare

4.1. La această Promoție pot participa doar persoanele fizice („Participanții”) cu domiciliul sau reședința în România și care, la data începerii Promoției, au împlinit vârsta de 18 ani și dețin carte de identitate valabilă.
4.2. Nu pot participa la Promoție următoarele categorii de persoane:

 • angajații companiei INTERBRANDS ORBICO S.R.L., ai companiilor din același grup cu aceasta și ai distribuitorilor acesteia;
 • angajații companiei NORDVISION TEHNIKO GRUP S.R.L.;
 • angajatii oricăror companii implicate în realizarea oricăror activități legate de organizarea și desfășurarea Promoției.
  De asemenea, rudele angajaților menționați mai sus (respectiv copii/părinți, frați/surori, soț/soție) nu au dreptul de a participa la Promoție.

Art. 5 – Produsele participante

5.1. Prin Produse Participante se înțelege produsele participante ACE distribuite de către Organizator în magazinele situate pe teritoriul României, după cum urmează:

ACE Inalbitor Platinum 1L
ACE Inalbitor Classic 1L
ACE Inalbitor Classic 2L
ACE Inalbitor Classic 5L
ACE Inalbitor Lamaie 2L
ACE Inalbitor Lamaie 1L
ACE Inalbitor Lavanda 2L
ACE Inalbitor Lavanda 1L
ACE Inalbitor Pine Fresh 2L
ACE Inalbitor Pine Fresh 1L
ACE Inalbitor Professional 4L
ACE Whites Solutie pentru rufe albe 1L
ACE Colors Solutie pentru pete 1L
ACE Colors Solutie pentru pete 2L
ACE Colors Solutie pentru pete 3L
ACE Colors Spray Pentru Pete 650ml
ACE Bucatarie Spray Degresant 500ml
ACE Bucatarie Spray Degresant 750ml
ACE Baie Spray Anti-calcar 500ml
ACE Baie Spray Anti-calcar 750ml
ACE Spray Universal 650ML
ACE Ultra Spray cu Spuma Fresh 700ML
ACE Ultra Spray cu Spuma Floral 700ML
ACE Ultra Gel Lavanda 750ML
ACE Ultra Gel Floral 750ML
ACE Ultra Gel Lamaie 750ML
ACE Floor Igienizant Talc si Mosc Alb 1L
ACE Floor Igienizant Lavanda si Uleiuri Esentiale 1L
ACE WC GEL Decalcifiant 700ML
ACE WC GEL cu Inalbitor 700ML
ACE WC Odorizant pentru toaleta Eucalipt 48gr
ACE WC Odorizant pentru toaleta Briza Marina 48gr
ACE WC Odorizant pentru toaleta Citrice 48gr
ACE WC Odorizant pentru toaleta Eucalipt 96gr
ACE WC Odorizant pentru toaleta Briza Marina 96gr
ACE WC Odorizant pentru toaleta Citrice 96gr
ACE WC Odorizant pentru toaleta Eucalipt 144gr
ACE WC Odorizant pentru toaleta Briza Marina 144gr
ACE Servetele Igienizante cu Alcool 40buc
ACE Servetele Igienizante Degresante 40buc

5.2. Produsele de mai sus fac obiectul Campaniei pentru perioada menționată în acest Regulament și în documentele/operațiunile conexe derulării acesteia. După încheierea Campaniei, produsele respective nu mai fac parte din Campanie, iar în eventualitatea în care se găsesc disponibile la raft in magazine vor fi supuse condițiilor comerciale curente ale furnizorului/distribuitorului, independent de eventualele înscrisuri promoționale care apar pe ele (cum ar fi, fără a se limita la, stickere/neckhangere despre această Campanie), consumatorul nemaibeneficiind de eventualele avantaje oferite ca urmare a achiziționării acestor produse după încheierea Campaniei. Organizatorul, Agenția sau terțele persoane aflate în legătură cu acestea nu își asumă răspunderea pentru un eventual prejudiciu cauzat consumatorului după încheierea perioadei Campaniei, indiferent de mențiunile existente pe ambalaj cu privire la această Campanie.
5.3. Produsele participante la Promoție sunt disponibile în limita stocului existent în magazine.

Art. 6 – Premiile Promoției

6.1. În cadrul Promoției pot fi acordate, conform mecanismului descris la Art. 7 de mai jos, următoarele premii:

Natura premiului
Cantitate totală
Valoare netă per bucată (TVA sau alte taxe incluse)
Valoare netă totală
(TVA sau alte taxe incluse)

[nr. buc.]
[lei]
[lei]
”Voucher în valoare de 4000 EUR* pentru o Vacanță în Dubai” (*valoare estimată, calculată în RON)
1
19760.00
19760.00
Aspirator vertical Bosch
6
1149.99
6899.94
Kit de curățenie ACE
48
122.73
5891.04

TOTAL
32550.98

6.2. Valoarea netă totală a premiilor ce pot fi oferite în cadrul Promoției este de 32 550.98 lei (TVA inclusă).
6.3. Dacă Organizatorul nu decide în mod expres altfel, niciunul dintre premiile Promoției nu poate fi înlocuit cu contravaloarea în bani a acestuia ori cu un alt bun sau serviciu, și nici nu poate face obiectul unei înstrăinări. Premiile din imaginile de pe materialele de prezentare ale Campaniei sunt exemplificative, de prezentare și nu atrag responsabilitatea Organizatorului și/sau Agenției.

Art. 7 – Mecanismul desfășurării Promoției

7.1. Condiții privind înscrierea valabilă în Promoție
Pentru înscrierea valabilă în vederea participării la Promoție, este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:
(1) Participantul trebuie să aibă drept de participare potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;
(2) Participantul trebuie să achiziționeze pe un același bon, unul sau mai multe din produsele Ace Participante conform Art. 5.1 in valoare de minim 15 RON (TVA inclusă), din magazine situate pe teritoriul României.
(3) Pe bonul fiscal trebuie să apară denumirea de „Ace” în numele produsului/produselor si valoarea cu care acesta/acestea au fost achizitionate care sa însumeze minim 15 RON (TVA inclusă). În caz contrar, bonul nu va fi considerat valid în cadrul Concursului;
(4) Data la care a fost eliberat bonul fiscal prin care s-a facut achiziția de produse trebuie sa fie cuprinsă în perioada campaniei conform Art.2
(5) Participantul se va înscrie la Promoție exclusiv prin completarea unui formular online disponibil pe pagina www.acetepremiaza.ro;
(6) Înscrierea se va face exclusiv în perioada Promoției menționată la Art. 7.2.1 de mai jos.

7.2. Modalitatea de înscriere în Promoție
7.2.1. Participanții se pot înscrie în Promoție oricând, începând cu data de 15 Iulie 2022 (ora 00:00:01) și până la data de 31 August 2022 (ora 23:59:59).
7.2.2. Participanții vor completa formularul disponibil online 24h/24h cu următoarele informații:

 • numărul și data bonului fiscal prin care s-a făcut achiziția de produse Ace din unul din magazinele ce comercializeaza produse Ace de pe teritoriul Romaniei
 • suma totală a cumpărăturilor de pe bon
 • selectarea unui magazin din cele listate
 • poza bon fiscal
 • prenume și nume participant la Promoție
 • număr de telefon participant la Promoție
 • email participant la Promoție
  Participanții la Promoție trebuie să păstreze bonurile fiscale în original pentru validarea ulterioară a premiului, în cazul în care vor fi declarați câștigători.
  7.2.3. O persoană, identificată în mod unic prin email, se poate înscrie cu maximum 10 bonuri diferite valabile pentru înscriere conform Art. 7.1 pe zi.
  Nu se pot înscrie persoane diferite (identificate în mod unic prin email) cu un același bon.
  Numărul de bon fiscal va fi introdus fără spații sau alte caractere, așa cum este el marcat pe bon.
  În poza încărcată trebuie să fie vizibile produsele Ace cumpărate, numărul de bon, data bonului, magazinul din care a fost cumpărat.
  Pozele blurate, mișcate, nefocalizate, ilizibile, incomplete sau care nu permit identificarea vizuală a tuturor elementelor de valabilitate a înscrierii în Concurs, descalifică automat bonul înscris de Participant, chiar dacă acesta a completat corect celelalte câmpuri din formularul online.
  În cazul în care același număr de bon fiscal va fi recepționat de către Agenție pentru două sau mai multe persoane diferite (identificate în mod unic prin email), acesta va fi luat în considerare doar pentru prima înscriere, ordinea înscrierilor fiind cea cronologică raportată la ora recepției în baza de date a Agenției și nu la momentul trimiterii Numărului Bonului fiscal.
  7.2.4. Comunicarea individuală cu fiecare Participant, validat sau nevalidat, se va face exclusiv prin email-ul pe care Participantul l-a introdus în Formularul online. Participantul va trebui să ne comunice un email valid și activ, și va trebui să urmărească eventual folder-ul Spam pentru recepționarea comunicărilor transmise de Agenție. Agenția nu este responsabilă de situația în care, datorită setărilor serverelor de email specifice fiecărui Participant, email-urile trimise de Agenție pot fi recepționate în foldere de tip Spam sau Junk. Este în sarcina exclusivă a Participantului să se asigure că email-urile primite de la adresa concurs@acetepremiaza.ro sunt disponibile pentru citire.
  7.2.5. Nu vor fi luate în considerare mesajele de înscriere transmise prin intermediul formularului online de la www.acetepremiaza.ro, în următoarele condiții:
  (1) Dacă acestea sunt transmise în afara perioadei Promoției;
  (2) Dacă Participanții transmit informații incomplete, eronate, sau poze ilizibile – din care nu pot fi identificate/validate elementele obligatorii de valabilitate a înscrierii la Concurs conform Art. 7.1;
  (3) Dacă mesajele au fost efectuate prin tentative de fraudă informatică sau prin orice modalități și/sau echipamente electronice și/sau software, altele decât cele indicate de către Organizator/Agenție, ori au fost efectuate cu nerespectarea oricăreia dintre condițiile și termenii Regulamentului.
  7.2.6. Pentru fiecare înscriere la Concurs prin intermediul formularului online de la www.acetepremiaza.ro, în perioada 15 Iulie 2022 – 31 August 2022, Participantul va primi, după apasarea butonului „Trimite”, unul din mesajele de răspuns detaliate mai jos:
  a) Dacă toate câmpurile obligatorii din Formularul online au fost completate: „Felicitări! Mulțumim pentru inscriere! Nu uita să păstrezi bonul fiscal pentru validare și urmărește www.acetepremiaza.ro/campanii pentru a vedea dacă ai câștigat.”
  b) Daca informatiile transmise sunt incomplete sau incorecte, Participantul va primi mesaje de eroare interactive în formularul online, cu semnalarea câmpurilor eronate sau necompletate.

7.3 Condiții de desemnare a Câștigătorilor
Desemnarea Câștigătorilor prin tragere la sorți se va face aleatoriu, prin mijloace electronice, și va avea loc la sediul Agenției din București, Str. Suvenir nr. 8, Sector 2, conform calendarului de extrageri precizat mai jos. Tragerea la sorți se va efectua prin intermediul platformei online www.random.org, în prezența a 2 reprezentanți ai Agenției și a unui avocat, lista finală a Câștigătorilor urmând a fi publicată pe website-ul www.acetepremiaza.ro până cel mai târziu în data de 09.09.2022
Vor fi extrași în ordine, în total:

 • 1 Câștigător și 3 Câștigători de rezervă pentru Marele Premiu ”Voucher în valoare de 4000 EUR* pentru o Vacanță în Dubai (*valoare estimată, calculată în RON).
 • 6 Câștigători finali și câte 3 Câștigători de rezervă pentru fiecare extragere săptămânală conform calendarului de mai jos, pentru premiul “Aspirator vertical Bosch”.
 • 48 Câștigători finali și câte 3 Câștigători de rezervă pentru fiecare extragere zilnică conform calendarului de mai jos, pentru premiul “Kit de Curățenie Ace”.

7.3.1. Calendar extrageri
• Extrageri zilnice
Extragerile zilnice se vor efectua în datele de 25.07.2022 (pentru înscrierile din fiecare zi din intervalul 15.07-24.07.2022 inclusiv), 01.08.2022 (pentru înscrierile din fiecare zi din intervalul 25.07-31.07.2022 inclusiv), 08.08.2022 (pentru înscrierile din fiecare zi din intervalul 01.08-07.08.2022 inclusiv), 15.08.2022 (pentru înscrierile din fiecare zi din intervalul 08.08-14.08.2022 inclusiv), 22.08.2022 (pentru înscrierile din fiecare zi din intervalul 15.08-21.08.2022 inclusiv), 05.09.2022 (pentru înscrierile din fiecare zi din intervalul 22.08-31.08.2022 inclusiv)
• Extragerile săptămânale
Extragerile săptămânale se vor efectua în datele de 25.07.2022 (pentru înscrierile din intervalul 15.07-24.07.2022 inclusiv), 01.08.2022 (pentru înscrierile din intervalul 25.07-31.07.2022 inclusiv), 08.08.2022 (pentru înscrierile din intervalul 01.08-07.08.2022 inclusiv), 15.08.2022 (pentru înscrierile din intervalul 08.08-14.08.2022 inclusiv), 22.08.2022 (pentru înscrierile din intervalul 15.08-21.08.2022 inclusiv), 05.09.2022 (pentru înscrierile din intervalul 22.08-31.08.2022 inclusiv)
• Extragerea Marelui Premiu
Extragerea Marelui Premiu se va efectua în data de 05.09.2022

7.3.2. Un Participant poate câștiga un singur premiu din fiecare categorie (zilnic, săptămânal, Marele Premiu) pe toată perioada desfășurării promoției, indiferent de numărul de înscrieri efectuate și de numărul de telefon sau email-ul acestuia.

7.4. Validarea câștigurilor. Contactarea Câștigătorilor
7.4.1. Ulterior desemnării Câștigătorilor Promoției, potrivit mecanismelor de selecție descrise mai sus și corespunzătoare fiecărui tip de premiu în parte, Agenția va proceda la validarea Câștigătorilor, ocazie cu care se va verifica îndeplinirea condițiilor privind înscrierea Participanților în Promoție, precum și modul de desfășurare a acesteia.
Agenția poate solicita oricărui Participant furnizarea, în orice moment, a bonului fiscal în original care atestă achizița produselor participante Ace introdus de respectivul Participant în Promoție.
Astfel, pentru ca un Participant să poată fi validat drept Câștigător al Promoției, este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:
(1) Participantul îndeplinește toate condițiile pentru înscrierea valabilă, indicate la Art. 7.1. de mai sus;
(2) Înscrierea în Promoție a fost realizată exclusiv prin modalitatea de înscriere prevăzută la Art. 7.2.
(3) Participantul va asigura integritatea bonului fiscal ce atestă achiziția de Produs/produse Participante, și va păstra acest bon fiscal, fiind în mod expres prevăzut că deteriorarea în orice mod, precum și pierderea acestuia, va conduce la invalidarea câștigului și, prin urmare, la imposibilitatea Câștigătorului de a intra în posesia premiului. În acest caz, se va proceda la reluarea procedurii de validare cu lista de Rezerve, în ordinea extragerii.
7.4.2. Participanții care au fost desemnați Câștigători vor fi contactati de Agenție prin email-ul transmis cu ocazia înscrierii la Concurs și telefonic, de 2 ori în decursul a 2 zile lucrătoare consecutive de la momentul tragerii la sorți. În cazul în care Câştigătorul nu poate fi contactat telefonic, dupa cele 2 zile lucrătoare se va trece la contactarea rezervelor, în ordinea extragerii.
7.4.3. Pentru a fi validat drept Câștigător, Participantul va furniza Agenției informațiile solicitate în legătură cu participarea sa la Campanie (toate, sau o parte a acestora), în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la momentul contactării telefonice, respectiv: nume, prenume, data nașterii, adresa de livrare, adresa de email.
În urma verificărilor și a parcurgerii procesului de validare, în cazul în care se constată nereguli, potențialul Câștigător va fi anunțat și rugat să retrimită informația validă / documentul corect la emailul concurs@acetepremiaza.ro.
7.4.4. În cazul în care Agenția nu va primi informația validă / documentul corect în vederea validării Premiului, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la momentul efectuării convorbirii telefonice, premiul potențialului Câștigător va fi invalidat în a 3-a zi lucrătoare de la momentul contactării telefonice. Agenția nu poate fi făcută răspunzătoare pentru documentele trimise de Câştigător pentru validare care nu ajung la Agenție în termenul prevăzut.
7.4.5. Imposibilitatea potențialului Câștigător de a face dovada deținerii bonului fiscal care atestă achiziția produselor participante Ace, desemnat Câștigător, în original, constatarea unor neconcordanțe sau nerespectarea condițiilor de validare descrise în prezentul Regulament duce la considerarea câștigului ca invalid, respectiv la pierderea dreptului de atribuire a premiului, fără nicio despăgubire din partea Organizatorului și/sau Agenției.
7.4.6. Dacă un premiu nu se acordă ca urmare a neîndeplinirii de către Participantul Câștigător a uneia sau a mai multor condiții de validare, Agenția va desemna drept Câștigător, sub rezerva îndeplinirii tuturor condițiilor prevăzute de prezentul Regulament, prima rezervă în ordinea desemnării acestora. Dacă nici acesta nu îndeplinește condițiile necesare, se vor avea în vedere, în ordinea desemnării acestora, celelalte rezerve. Acești Participanți vor fi notificați și validați de către Agenție în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data constatării neîndeplinirii de către Participantul inițial extras a condițiilor prezentului Regulament.
7.4.7. Validarea, respectiv invalidarea rezervelor, se va face după criteriile menționate în art 7.4.1. În cazul în care niciuna rezervele nominalizate pentru un tip de premiu nu poate fi validată, premiul va rămâne în posesia Organizatorului.

7.5. Intrarea în posesia premiilor
7.5.1. Premiile Campaniei vor fi expediate de către Agenție, Câștigătorilor, la adresele indicate de către aceștia, pe cheltuiala Organizatorului, prin curierat rapid, ulterior încheierii procesului de validare a Câștigătorilor și, dacă este cazul, a rezervelor, dar nu mai târziu de 15 zile lucrătoare de la data la care identitatea Câștigătorilor a fost comunicată public pe website-ul www.acetepremiaza.ro/campanii (secțiunea “Campanii”).
7.5.2. În cazul în care premiile sunt refuzate de către Câștigători sau aceștia nu au putut fi găsiți la adresa comunicată în vederea livrării, acestea rămân în posesia Organizatorului și nu se va trece la persoanele de pe lista de rezerve.
7.5.3. Premiile vor fi înmânate Câștigătorilor numai în baza unui act de identitate, întocmindu-se un proces verbal de predare-primire care conține datele de identificare ale Câștigătorilor, Codul Numeric Personal (CNP – necesar pentru procesarea formulare de taxe către ANAF, doar in cazul in care valoarea premiului castigat depaseste suma de 600 de lei), descrierea premiului primit, precum și semnătura de primire a Câștigătorilor. Odată cu semnarea procesului verbal, refuzul de a semna orice document ce atestă atribuirea efectivă a premiului către Câștigător conduce la pierderea dreptului Câștigătorului de a intra în posesia premiului.
7.5.4. Orice eroare și/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Agenției nu atrage răspunderea acesteia, acuratețea datelor de contact furnizate de participanți fiind în responsabilitatea exclusivă a Participanților.
Reclamațiile referitoare la premiul câștigat, ulterioare momentului semnării procesului verbal de predare-primire, nu vor fi luate în considerare de către Organizator și/sau Agenție.

Art. 8 – Taxe și impozite

8.1. Dacă valoarea premiului depășește 600 lei, acesta este subiect de impozit pe venit conform legilor în vigoare. Obligatia plății impozitului datorat de câștigător, acolo unde este cazul, revine Organizatorului, iar obligatia calculării, reținerii și virării impozitului revine Agenției.
8.2. Organizatorul și Agenția se obligă să își îndeplinească obligațiile referitoare la taxe, impozite sau orice alte obligații fiscale relative la premiul câștigat, acolo unde este cazul, în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 („Codul Fiscal”).

Art 9 – Limitarea răspunderii

9.1. Organizatorii Campaniei sunt îndreptățiți să ia toate măsurile necesare în caz de tentative de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii.
9.2. Organizatorii Campaniei „Curățenia are nevoie de ACE pentru o strălucire ca în Dubai!” nu vor avea nicio răspundere și nu vor putea fi implicați în niciun litigiu legat de deținerea sau de proprietatea asupra ambalajelor promoționale, cât și în ceea ce privește eventualele cheltuieli suplimentare suportate de către Participant în legătură cu această Campanie, excepție făcând cele prevăzute de OG nr. 99/2000 aprobată prin Legea nr. 650/2002.
9.3. În eventualitatea unei dispute asupra validității unei intrări în cadrul acestei Promoții, decizia Organizatorului este definitivă.
9.4. Eventualele contestații vor fi luate în considerare până la data de 09.09.2022 inclusiv. Orice contestații primite de Organizator și/sau Agenție după această dată nu vor fi luate în considerare.
9.5. Organizatorul și Agenția nu își asumă responsabilitatea pentru:
(1) Bonurile fiscale deteriorate, incomplete sau necorespunzătoare din punct de vedere al conținutului; (2) Înscrierile efectuate în afara perioadei Promoției;
(3) Eventualele dispute legate de drepturile asupra email-ului, în legătură cu care s-au efectuat înscrierile;
(4) Situațiile în care mai multe persoane revendică același bon fiscal. Conform prezentului Regulament, premiile vor fi acordate primului participant care a introdus numărul bonului fiscal pe website-ul www.acetepremiaza.ro și poate face dovada bonului fiscal;
(5) Existența în stocurile magazinelor a Produselor Participante la Promoție;
(6) Nicio eroare în datele furnizate de către Câștigători; acuratețea datelor de contact nu atrage răspunderea Organizatorului și/sau a Agenției, fiind în responsabilitatea exclusivă a Participanților. Ca atare, Organizatorul și/sau Agenția nu au niciun fel de obligație în cazul furnizării de către Participanți a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii în condiții normale a premiului, la imposibilitatea identificării unui Câștigător, imposibilitatea înscrierii în Promoție din cauza ilizibilității bonului înscris;
(7) Imposibilitatea unui Câştigător de a intra în posesia Premiului câștigat;
(8) Întârzierile în livrarea/înmânarea premiilor cauzate de întârzieri în prestarea serviciilor de către furnizorii acestuia, de serviciile firmei de curierat etc.;
(9) În cazul Marelui Premiu – Voucher de vacanță în Dubai – Organizatorul/Agenția nu își asumă nicio responsabilitate în situația în care Câștigătorul nu confirmă la timp și cu acuratețe toate serviciile agreate cu CHRISTIAN TOUR (christiantour.ro), conform ANEXA nr. 2 – TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE PENTRU ACORDAREA MARELUI PREMIU;
(9) Reclamațiile referitoare la premiul câștigat, ulterioare momentului semnării Procesului Verbal de Predare-Primire, nu vor fi luate în considere de către Organizator și/sau Agenție;
(10) Orice erori de imprimare sau alte erori referitoare la codul bonului fiscal, generate de unele limitări tehnice ale furnizorului acestor materiale;
(11) Defecțiuni tehnice ale operatorului de telefonie mobilă sau ale furnizorului de internet;
(12) Erori cauzate de folosirea incorectă a computerului personal de către participant (întreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea voință a tehnologiei de către Participant în scopul de a manipula rezultatele concursului);
(13) Erori cauzate de folosirea altor tehnologii decât cele recomandate de Organizator/Agenție. Tehnologiile recomandate: Browser internet (Internet Explorer minim 11, Opera minim 55, Chrome minim 68.x, Firefox minim 61);
(14) Situațiile în care anumite persoane înscrise în Concurs sunt în incapacitate de a participa parțial sau integral la Concurs, dacă această incapacitate se datorează unor circumstanțe aflate în afara controlului pe care Organizatorul și/sau Agenția îl poate în mod rezonabil exercita.
Aceste circumstanțe se pot datora: informațiilor eronate, incomplete, transmise cu întreruperi, transmise cu întârziere sau deformate în orice alt mod, în urma acțiunilor utilizatorilor paginii web, a funcționării echipamentelor de calcul ale acestora, aplicațiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite în derularea competiției. Aceste circumstanțe se pot datora, de asemenea, dificultăților tehnice care pot afecta funcționarea conexiunilor Internet și/sau a echipamentelor de calcul și/sau a aplicațiilor furnizorului de Internet și/sau funcționarea defectuoasă a Email-ului, fie în cazul Organizatorului și/sau al Agenției, fie în cazul Participantului, cauzată de probleme tehnice și/sau de trafic intens pe Internet, în general, sau pe pagina web, în special, sau de ambele tipuri de probleme.
Aceste circumstanțe se mai pot datora: unor deteriorări sau defecte cu efect potențial asupra echipamentelor de calcul, aplicațiilor și/sau datelor stocate ale participanților sau ale unor terți, în urma participării la competiție. Aceste circumstanțe pot, de asemenea, să se datoreze unor schimbări de legislație care să influențeze derularea și implementarea Concursului (cum ar fi deciziile adoptate de autoritățile civile, regimul de război, catastrofele naturale și alte evenimente similare), câștigurile obținute în urma Concursului, valoarea acestora, funcția acestora, condițiile de acordare a acestora și/sau distribuirea acestora.
Participanții acceptă cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator în privința Câștigătorilor, precum și a calendarului ulterior al Campaniei sau a altor schimbări legate de implementarea Campaniei. Organizatorul și Agenția au dreptul de a descalifica orice Participant care nu respectă regulile Campaniei sau în privința căruia există dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa Campaniei. Participanții se obligă, de asemenea, să pună la dispoziția Agenției toate datele de contact relevante (numele, prenumele, adresa de livrare, telefon și adresă de Email).

Art. 10 – Angajamente, Confidențialitatea Datelor

10.1. Prin înscrierea în Campania „Curățenia are nevoie de ACE pentru o strălucire ca în Dubai!”, Participanții sunt de acord și se obligă să respecte prevederile imperative ale prezentului Regulament.
10.2. Informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se vor regăsi în Anexa 1 a prezentului Regulament, disponibilă pe www.acetepremiaza.ro/gdpr, (Secțiunea „GDPR”).

Art. 11 – Încetarea / Întreruperea Promoției. Forța majoră

11.1. Promoția poate înceta înainte de împlinirea perioadei prevăzute în cazul producerii unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului și/sau Agenției, din motive independente de voința acestora, de a asigura desfășurarea în bune condiții a Promoției.
11.2. Forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi prevăzut, controlat sau remediat de către Organizator și/sau Agenție și a cărui apariție îi pune pe Organizator și/sau Agenție în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament.
11.3. Promoția mai poate înceta înainte de împlinirea perioadei stabilite fără a crea vreo obligație de acordare de premii pentru Organizator și/sau Agenție, ori poate fi suspendată oricând în baza liberei decizii a Organizatorului, cu condiția ca acesta să comunice în prealabil o astfel de situație și cu respectarea prevederilor Art. 3.3 de mai sus.

Art. 12 – Litigii

12.1. Eventualele litigii apărute între Organizator/Agenție și Participanți cu privire la orice aspect legat de desfășurarea Promoției se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate în instanțele judecătorești române competente din municipiul București.
12.2. Participanții pot depune contestație în legătură cu desfășurarea Campaniei prin email la adresa concurs@acetepremiaza.ro până la data de 05.09.2022, inclusiv. După această dată, nicio contestație nu va mai fi luată în considerare de către Organizator și/sau Agenție.

Art. 14 – Alte Clauze

14.1. Deciziile Organizatorului privind Promoția sunt finale și aplicabile tuturor Participanților.
14.2. Premiile neacordate vor rămâne în posesia Organizatorului, care poate dispune liber de acestea în maniera pe care o va considera necesară sau potrivită intereselor sale.
14.3. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implică organizarea și desfășurarea Promoției.
14.4. Organizatorul își rezervă dreptul ca pe timpul Promoției să aducă modificări site-ului pe care este publicat prezentul Regulament fără să anunțe în prealabil Participanții la Promoție.

ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Promoției
„Curățenia are nevoie de ACE pentru o strălucire ca în Dubai!”
(“Promoția”)
INFORMAȚII CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 1. Date privind operatorul de date cu caracter personal și împuterniciții

În vederea desfășurării Campaniei, datele cu caracter personal ale participanților vor fi prelucrate de către:
INTERBRANDS ORBICO S.R.L., avand sediul social la adresa Strada Serg. Nutu Ion, nr. 44, corp A, etaj 3, Sector 5, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/9571/1993, cod unic de inregistrare RO3786280, denumit în continuare „Operator”.
prin intermediul NORDVISION TEHNIKO GRUP S.R.L., societate înregistrată în conformitate cu legea română, cu sediul în România, București, Str. Suvenir nr. 8, Sector 2, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J40/2123/2010, CUI RO26585200, în calitate de împuternicit al Operatorului (denumită în cele ce urmează “Împuternicit”).

 1. Categorii de date cu caracter personal procesate în cadrul Campaniei

În cadrul Campaniei, Operatorul va colecta de la Participanți următoarele categorii de date cu caracter personal:
(i) Prenume și Nume;
(ii) Data nașterii;
(iii) Adresa de livrare;
(iv) Adresa de Email;
(v) Număr de telefon;
(vii) CNP – Cod Numeric Personal (doar pentru Câștigători validați).

 1. Scopul procesării

Datele cu caracter personal ale Participanților la Campanie vor fi prelucrate de către Organizator prin intermediul Împuternicitului în vederea, după caz:
(i) Organizării și desfășurării Campaniei;
(ii) Desemnării și validării Câștigătorilor;
(iii) Reținerii la sursă și plății efective a impozitelor
Datele vor fi prelucrate în temeiul consimțământului și/sau al interesului legitim, prin acceptarea de către Persoana Vizată a Regulamentului și a Anexelor la acesta.

 1. Destinatarii datelor cu caracter personal

În afară de Operator, prin Împuternicit, categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal colectate în virtutea Campaniei sunt: Hatos Economics S.R.L. (societatea care asigură serviciile contabile pentru calcularea și declararea taxelor către Statul Român), Fan Courier S.R.L. (societatea care furnizează servicii de curierat rapid), precum și autoritățile, în cazurile în care Operatorul trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare.

 1. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Câștigătorilor vor fi stocate conform prevederilor legale aplicabile în materie financiar-contabilă, respectiv 10 (zece) ani de la data încheierii exercițiului financiar în care a avut loc plata impozitului din premii.
La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va șterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare și stocare, impunând Împuternicitului/Împuterniciților obligații similare.
Datele cu caracter personal ale necâștigătorilor vor fi distruse în termen de 30 de zile de la încheierea Promoției, ele nefiind utilizate în niciun alt scop, până la momentul distrugerii acestora, exceptând participarea la Promoția „Curățenia are nevoie de ACE pentru o stralucire ca in Dubai!”.

 1. Drepturile persoanelor vizate

În vederea asigurării unei prelucrări echitabile și transparente, Operatorul asigură participanților, pe durata Campaniei, următoarele drepturi:
(i) dreptul de retragere a consimțământului cu privire la prelucrare, în orice moment, fără ca aceasta să afecteze legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului anterior retragerii acestuia;
(ii) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;
(iii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
(iv) dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal
(v) dreptul la restricționarea prelucrării;
(vi) dreptul de a se opune prelucrării, exceptând cazul în care dispoziții legale prevăd contrariul;
(vii) dreptul la portabilitate a datelor;
(viii) dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Desemnarea Câştigătorilor Campaniei se va face prin mijloace automate de prelucrare a datelor cu caracter personal, fara intervenție umană.

Participanții își pot exercita drepturile menționale anterior fie printr-o cerere scrisă, datată, semnată și adresată Operatorului prin Împuternicit la adresa: Romania, Bucuresti, Str. Suvenir nr. 8, Sector 2, sau prin transmiterea acesteia la adresa de Email: concurs@acetepremiaza.ro

 1. Protecția datelor cu caracter personal aparținând copiilor

Întrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu vârsta de minim 18 ani la data începerii Campaniei, nu vor fi prelucrate și stocate date aparținând persoanelor cu vârsta mai mică de 18 ani. În situația în care Operatorul/un Împuternicit primește date cu caracter personal aparținând persoanelor cu vârsta mai mică de 18 ani, aceste date vor fi imediat șterse/distruse de pe mijlocele de prelucrare și stocare ale Operatorului/Împuternicitului. În cazul în care un părinte sau un titular al autorității părintești notifică prelucrarea unor date cu caracter personal aparținând unor persoane cu vârsta mai mică de 18 ani, Operatorul va șterge/distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare și stocare.

 1. Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obligă să implementeze măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal aparținând participanților la Campanie. Operatorul se obligă să impună Împuternicitului obligații similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va ține seama în special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate în special, în mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizată sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.
Prin participarea la Campanie, Participanții își exprimă acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal către Operator și/sau societățile comerciale implicate în organizarea prezentei Campanii, în scopul includerii acestor date cu caracter personal în baza de date a Operatorului operată de către Împuternicit, în scopul participării la Campanie, identificării și validării ca și Câştigător, înmânării și primirii premiului.

 1. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexă la Regulament oricând pe durata desfășurării Campaniei, numai în cazul în care se descoperă măsuri mai eficiente pentru protejarea și securizarea datelor cu caracter personal ale Persoanelor Vizate și fără a afecta drepturile și libertățile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicată pe site-ul Operatorului și/sau al Campaniei, respectiv va fi adusă la cunoștința Participanților prin aceleași mijloace prin care au fost încunoștiințate cu privire la Regulament.

 1. Alte prevederi

Datele personale ale Participanților la Campanie vor fi procesate în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

ANEXA nr. 2 la Regulamentul Oficial al Promoției
„Curățenia are nevoie de ACE pentru o strălucire ca în Dubai!”
(“Promoția”)
TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE PENTRU ACORDAREA MARELUI PREMIU

 • Voucher în valoare de 4000 EUR* pentru o Vacanță în Dubai –
  *valoare estimată, calculată în RON
 1. Valorea Voucherului de Vacanță în Dubai

Voucherul de Vacanță în Dubai are o valoare de 19760 RON (toate taxele incluse)

 1. Agenția de Turism Parteneră

Agenția de Turism prin care se vor derula serviciile turistice aferente acestui Voucher este CHRISTIAN TOUR (Persoană Juridică: CHRISTIAN 76 TOUR S.R.L., Bd. Nicolae Bălcescu, nr. 25, Sector 1, București, CUI RO 9617078, Reg. Com. J40/5529/1997, Telefon: +40721339862, Email: corporate@christiantour.ro

 1. Mecanism

3.1. Voucher-ul poate fi decontat exclusiv pentru servicii turistice din oferta curentă a Agenției de Turism (de exemplu, dar nu neapărat: transport aerian, cazare, pensiune completă, ghid etc.) și se vor agrea/negocia de către Câștigator împreună cu Agenția de Turism.

3.2. Serviciile agreate trebuie rezervate (revendicate) ferm până la 1 Decembrie 2022, iar perioada călătoriei și a serviciilor contractate cu Agenția de Turism poate fi până la 1 Septembrie 2023; depășirea acestor date (oricare dintre ele) atrage de la sine anularea Premiului și a Voucherului.

3.3. Serviciile turistice agreate cu Agenția de Turism trebuie să aibă ca destinație Dubai, Emiratele Arabe Unite (și teritoriul acesteia).

3.4. Valoarea Voucherului poate fi decontată pentru mai mult de o persoană, în limita sumei acestuia, la libera alegere a Câștigătorului, în condițiile de eligibilitate agreate împreună cu Agenția de Turism.

3.5. Orice alte condiții de anulare/modificare ale rezervărilor se supun regulamentelor și regulilor Agenției de Turism, care pot fi consultate în totalitatea lor, la cerere către Agenția de Turism. Mai jos enumerăm cele mai importante prevederi:

Obligațiile Câștigătorului
• Să transmită Agenției de Turism datele corecte și complete pentru rezervarea serviciilor turistice agreate.
• Să solicite Agenției de Turism rezervarea serviciilor turistice, în scris (prin e-mail pe adresa corporate@christiantour.ro), transmițând o comandă fermă care trebuie să cuprindă: perioada exactă a călătoriei, numele complete ale persoanelor care călătoresc (conform datelor înscrise în Pașaport) și serviciile solicitate de aceștia. De exemplu: cererea de rezervare pentru un bilet de avion trebuie sa conțină datele de călătorie, ruta, numele fiecărui pasager.
• Să își dea acceptul în scris (prin e-mail) asupra ofertei propuse de catre Agenția de Turism.
• Să verifice, după primirea confirmării rezervaării, numele, datele, orele și itinerariul de călătorie și să semnaleze orice neregulă în regim de urgență către Agenția de Turism. Agenția de Turism va verifica în momentul sesizării posibilitățile de modificare a serviciilor.

• Să aibă în vedere toate aspectele legate de condițiile anulare/modificare a rezervării, comunicate în prealabil de către Agenția de Turism.

• Să anunțe Agenția de Turism imediat prin telefon (în maxim 24 ore pe e-mail) despre orice situație neconformă față de condițiile oferite, pentru remedierea acestora.

3.6. Câștigătorul are obligația de a transmite, conform termenelor de valabilitate indicate în oferte, comanda fermă de rezervare pentru toate serviciile solicitate; în cazul în care Beneficiarul va transmite comanda fermă de rezervare, depășind termenul de valabilitate indicat în ofertă, există posibilitatea modificării tarifelor pentru serviciile solicitate, Agenției de Turism neputîndu-i-se imputa aceste modificări ale tarifelor. În orice caz, valoarea serviciilor turistice agreate/modificate nu va putea depăși valoarea Voucherului.

3.7. Limitarea răspunderii Organizatorului privitoare la serviciile turistice
Majoritatea tarifele serviciilor turistice sunt plătibile de către Agenția de Turism partenerilor externi în valută. Diferențele de curs valutar, de schimb valutar, comisioanele sau alte taxe directe sau indirecte se vor deduce din suma Voucher-ului; orice sumă suplimentară care ar putea rezulta în urma alegerii unor servicii suplimentare, sau rezultate în urma unor modificări de tarife, din orice cauză, cad în sarcina exclusivă a Câștigătorului, nefiind decontată de Organizator. Toate sumele decontate de Organizator nu pot depăși valoarea Voucherului de 19.760 RON, toate taxele incluse.

PE SCURT

Status campanie:
ÎNCHEIATĂ

Lista câștigători 04.08.2022

• Perioada Concursului: 05.07-31.07.2022

• Premii: 4 SMART TV SAMSUNG + 31 Kituri de curățenie ACE

• Locații participante la Concurs: Orice magazin din Rețeaua ”La Doi Pași” de pe teritoriul României

• Cine poate participa: orice cetățean român major care a achiziționat produse ACE din gama SPRAY sau GEL, fără valoare minimă

• Data extragerii: 04.08.2022

Descarcă Regulament în format PDF

REGULAMENT

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE CU PREMII
“ACE și LA DOI PAȘI te premiază!” organizată de
INTERBRANDS MARKETING & DISTRIBUTION S.R.L.
(perioada: 5 Iulie – 31 Iulie 2022)

Art. 1 – Organizatorul

1.1. Organizatorul loteriei publicitare „ACE și LA DOI PAȘI te premiază!” (denumită în continuare „Promoție/Concurs/Campanie”) este INTERBRANDS MARKETING & DISTRIBUTION S.R.L. („Organizatorul”), societate înregistrată în conformitate cu legea română, cu sediul în România, București, Șos. Viilor nr. 14, Sector 5, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/9571/1993, cod unic de inregistrare RO3786280.
1.2. Campania se derulează prin intermediul agenției de publicitate NORDVISION TEHNIKO GRUP S.R.L., societate înregistrată în conformitate cu legea română, cu sediul în România, București, Str. Suvenir nr. 8, Sector 2, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/2123/2010, cod unic de înregistrare RO26585200 (denumita în continuare „Agenția”).
1.3. În ceea ce privește operațiunile privind prelucrarea de date cu caracter personal, acestea vor fi realizate în conformitate cu cele prevăzute în Anexa 1 a prezentului Regulament, disponibilă pe website-ul www.acetepremiaza.ro.
1.4. Concursul se va desfășura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”), care este obligatoriu pentru toti participanții.
1.5. Prin participarea la această loterie publicitară, se prezumă cunoașterea Regulamentului și acordul Participantului. Participanții se obligă să respecte și să se conformeze tuturor termenilor, condițiilor și prevederilor prezentului Regulament.

Art. 2 – Durata și locul de desfășurare a Promoției

2.1. Promoția va începe la data de 5 Iulie 2022, ora 00:00:01 (ora României) și va dura până la data de 31 Iulie 2022, ora 23:59:59 (ora României).
2.2. Promoția este organizată și desfășurată în toate magazinele LA DOI PAȘI situate pe teritoriul României, care comercializează produsele participante la concurs.

Art. 3 – Regulamentul oficial al Promoției

3.1. Regulamentul oficial al Promoției este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe întreaga durată a Promoției, în oricare dintre următoarele modalități: în format electronic, prin accesarea website-ului www.acetepremiaza.ro, sau în urma unei solicitări scrise trimise la adresa de email: concurs@acetepremiaza.ro.
3.2. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Promoția poate fi mediatizată în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ, distribuite în media/mass-media prin canelele publicitare clasice (presa scrisă, online, bannere, afișare digitală etc.), precum și prin canalele online de social media (precum Facebook sau Instagram). Informațiile pe care astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
3.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta și/sau întrerupe desfășurarea Promoției. Orice modificări/completări aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse în acte adiționale și vor fi comunicate către public prin publicarea pe website-ul www.acetepremiaza.ro.

Art. 4 – Dreptul de participare

4.1. La această Promoție pot participa doar persoanele fizice („Participanții”) cu domiciliul sau reședința în România și care, la data începerii Promoției, au împlinit vârsta de 18 ani și dețin carte de identitate valabilă.
4.2. Nu pot participa la Promoție următoarele categorii de persoane:

 • angajații companiei INTERBRANDS MARKETING & DISTRIBUTION S.R.L., ai companiilor din același grup cu aceasta și ai distribuitorilor acesteia;
 • angajații companiei NORDVISION TEHNIKO GRUP S.R.L.;
 • angajatii oricăror companii implicate în realizarea oricăror activități legate de organizarea și desfășurarea Promoției.
  De asemenea, rudele angajaților menționați mai sus (respectiv copii/părinți, frați/surori, soț/soție) nu au dreptul de a participa la Promoție.

Art. 5 – Produsele participante

5.1. Prin Produse Participante se înțelege produsele participante ACE distribuite de către Organizator în magazinele LA DOI PAȘI situate pe teritoriul României, după cum urmează:

ACE POWER GEL FLORAL 750ML
ACE POWER GEL LEMON 750ML
ACE SPRAY SPUMĂ FRESH 700ML
ACE SPRAY UNIVERSAL 650ML
ACE SPRAY BUCĂTĂRIE 750ML
ACE SPRAY BAIE 750ML
ACE SPRAY ÎNDEPĂRTARE PETE 650ML
ACE ȘERVEȚELE UNIVERSALE DEGRESANTE 40BUC
ACE ȘERVEȚELE UNIVERSALE ALCOOL 40BUC

5.2. Produsele de mai sus fac obiectul Campaniei pentru perioada menționată în acest Regulament și în documentele/operațiunile conexe derulării acesteia. După încheierea Campaniei, produsele respective nu mai fac parte din Campanie, iar în eventualitatea în care se găsesc disponibile la raft in magazinele LA DOI PAȘI, vor fi supuse condițiilor comerciale curente ale furnizorului/distribuitorului, independent de eventualele înscrisuri promoționale care apar pe ele (cum ar fi, fără a se limita la, stickere/neckhangere despre această Campanie), consumatorul nemaibeneficiind de eventualele avantaje oferite ca urmare a achiziționării acestor produse după încheierea Campaniei. Organizatorul, Agenția sau terțele persoane aflate în legătură cu acestea nu își asumă răspunderea pentru un eventual prejudiciu cauzat consumatorului după încheierea perioadei Campaniei, indiferent de mențiunile existente pe ambalaj cu privire la această Campanie.
5.3. Produsele participante la Promoție sunt disponibile în limita stocului existent.

Art. 6 – Premiile Promoției

6.1. În cadrul Promoției pot fi acordate, conform mecanismului descris la Art. 7 de mai jos, următoarele premii:

Natura premiului
Cantitate totală
Valoare netă per bucată (TVA inclusă)
Valoare netă totală
(TVA inclusă)

[nr. buc.]
[lei]
[lei]
SMART TV SAMSUNG
4
1099
4399.96
Kit de curățenie ACE
31
122.73
3804.63

TOTAL
8204.59

6.2. Valoarea netă totală a premiilor ce pot fi oferite în cadrul Promoției este de 8204.59 lei (TVA inclusă).
6.3. Dacă Organizatorul nu decide în mod expres altfel, niciunul dintre premiile Promoției nu poate fi înlocuit cu contravaloarea în bani a acestuia ori cu un alt bun sau serviciu, și nici nu poate face obiectul unei înstrăinări. Premiile din imaginile de pe materialele de prezentare ale Campaniei sunt exemplificative, de prezentare și nu atrag responsabilitatea Organizatorului și/sau Agenției.

Art. 7 – Mecanismul desfășurării Promoției

7.1. Condiții privind înscrierea valabilă în Promoție
Pentru înscrierea valabilă în vederea participării la Promoție, este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:
(1) Participantul trebuie să aibă drept de participare potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;
(2) Participantul trebuie să achiziționeze pe un același bon, unul sau mai multe din produsele Ace Participante conform Art. 5.1 (fără valoare minimă), doar din magazinele LA DOI PAȘI situate pe teritoriul României; lista completă de magazine LA DOI PAȘI poate fi consultată la adresa www.la-doi-pasi.ro.
(3) Pe bonul fiscal trebuie să apară denumirea de „Ace” în numele produsului/produselor. În caz contrar, bonul nu va fi considerat valid în cadrul Concursului;
(4) Participantul se va înscrie la Promoție exclusiv prin completarea unui formular online disponibil pe pagina www.acetepremiaza.ro;
(5) Înscrierea se va face exclusiv în perioada Promoției menționată la Art. 7.2.1 de mai jos.

7.2. Modalitatea de înscriere în Promoție
7.2.1. Participanții se pot înscrie în Promoție oricând, începând cu data de 5 Iulie 2022 (ora 00:00:01) și până la data de 31 Iulie 2022 (ora 23:59:59).
7.2.2. Participanții vor completa formularul disponibil online 24h/24h cu următoarele informații:

 • numărul și data bonului fiscal prin care s-a făcut achiziția de produse Ace din unul din magazinele La 2 Pasi de pe teritoriul Romaniei
 • poză bon fiscal
 • prenume și nume participant la Promoție
 • număr de telefon participant la Promoție
 • email participant la Promoție
  Participanții la Promoție trebuie să păstreze bonurile fiscale în original pentru validarea ulterioară a premiului.
  7.2.3. O persoană, identificată în mod unic prin email, se poate înscrie cu maximum 15 bonuri diferite valabile pentru înscriere conform Art. 7.1
  Nu se pot înscrie persoane diferite (identificate în mod unic prin email) cu același număr de bon.
  Numărul de bon va fi introdus fără spații sau alte caractere, așa cum este el marcat pe bon.
  În poza încărcată trebuie să fie vizibile produsele Ace cumpărate, numărul de bon, data bonului, magazinul din care a fost cumpărat.
  Pozele blurate, mișcate, nefocalizate, ilizibile, sau care nu permit identificarea vizuală a tuturor elementelor de valabilitate a înscrierii în Concurs, descalifică automat Participantul, chiar dacă acesta a completat corect celelalte câmpuri din formularul online.
  În cazul în care același număr de bon fiscal va fi recepționat de către Agenție pentru două sau mai multe persoane diferite (identificate în mod unic prin email), acesta va fi luat în considerare doar pentru prima înscriere, ordinea înscrierilor fiind cea cronologică raportată la ora recepției în baza de date a Agenției și nu la momentul trimiterii Numărului Bonului fiscal.
  7.2.4. Comunicarea individuală cu fiecare Participant, validat sau nevalidat, se va face exclusiv prin email-ul pe care Participantul l-a introdus în Formularul online. Participantul va trebui să ne comunice un email valid și activ, și va trebui să urmărească eventual folder-ul Spam pentru recepționarea comunicărilor transmise de Agenție. Agenția nu este responsabilă de situația în care, datorită setărilor serverelor de email specifice fiecărui Participant, email-urile trimise de Agenție pot fi recepționate în foldere de tip Spam sau Junk. Este în sarcina exclusivă a Participantului să se asigure că email-urile primite de la adresa concurs@acetepremiaza.ro sunt disponibile pentru citire.
  7.2.5. Nu vor fi luate în considerare mesajele de înscriere transmise prin intermediul formularului online de la www.acetepremiaza.ro, în următoarele condiții:
  (1) Dacă acestea sunt transmise în afara perioadei Promoției;
  (2) Dacă Participanții transmit informații incomplete, eronate, sau poze ilizibile – din care nu pot fi identificate/validate elementele obligatorii de valabilitate a înscrierii la Concurs conform Art. 7.1;
  (3) Dacă mesajele au fost efectuate prin tentative de fraudă informatică sau prin orice modalități și/sau echipamente electronice și/sau software, altele decât cele indicate de către Organizator/Agenție, ori au fost efectuate cu nerespectarea oricăreia dintre condițiile și termenii Regulamentului.
  7.2.6. Pentru fiecare înscriere la Concurs prin intermediul formularului online de la www.acetepremiaza.ro, în perioada 5 Iulie 2022 – 31 Iulie 2022, Participantul va primi, după apasarea butonului „Trimite”, unul din mesajele de răspuns detaliate mai jos:
  a) Dacă toate câmpurile obligatorii din Formularul online au fost completate: „Felicitări! Mulțumim pentru inscriere! Nu uita să păstrezi bonul fiscal pentru validare și urmărește www.acetepremiaza.ro/campanii pentru a vedea dacă ai câștigat.”
  b) Daca informatiile transmise sunt incomplete sau incorecte, Participantul va primi mesaje de eroare interactive în formularul online, cu semnalarea câmpurilor eronate sau necompletate, respectiv.

7.3 Condiții de desemnare a Câștigătorilor
Desemnarea Câștigătorilor prin tragere la sorți se va face aleatoriu, prin mijloace electronice, și va avea loc la sediul Agenției din Mun. București, Str. Suvenir nr. 8, Sector 2, în data de 4 August 2022. Tragerea la sorți se va efectua prin intermediul platformei online www.random.org, în prezența a 2 reprezentanți ai Agenției și a unui avocat, și va fi înregistrată, aceasta urmând a fi publicată pe website-ul www.acetepremiaza.ro.
Vor fi extrași în ordine, în total:

 • 4 Câștigători și 4 Câștigători de rezervă pentru premiul “SMART TV SAMSUNG”.
 • 31 Câștigători și 31 Câștigători de rezervă pentru premiul “Kit de Curățenie Ace”.

La această tragere la sorți vor participa toate bonurile valide înscrise pe toată durata Campaniei.
Un Participant poate câștiga un singur tip de premiu pe toată perioada desfășurării promoției, indiferent de numărul de înscrieri efectuate și de numărul de telefon sau email-ul acestuia.

7.4. Validarea câștigurilor. Contactarea Câștigătorilor
7.4.1. Ulterior desemnării Câștigătorilor Promoției, potrivit mecanismelor de selecție descrise mai sus și corespunzătoare fiecărui tip de premiu în parte, Agenția va proceda la validarea câștigurilor, ocazie cu care se va verifica îndeplinirea condițiilor privind înscrierea Participanților în Promoție, precum și modul de desfășurare a acesteia.
Agenția poate solicita oricărui Participant furnizarea, în orice moment, a bonului fiscal în original care atestă achizița produselor participante Ace introdus de respectivul Participant în Promoție.
Astfel, pentru ca un Participant să poată fi validat drept Câștigător al Promoției, este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:
(1) Participantul îndeplinește toate condițiile pentru înscrierea valabilă, indicate la Art. 7.1. de mai sus;
(2) Înscrierea în Promoție a fost realizată exclusiv prin modalitatea de înscriere prevăzută la Art. 7.2.
(3) Participantul va asigura integritatea bonului fiscal ce atestă achiziția de Produs/produse Participante, și va păstra acest bon fiscal, fiind în mod expres prevăzut că deteriorarea în orice mod, precum și pierderea acestuia, va conduce la invalidarea câștigului și, prin urmare, la imposibilitatea Câștigătorului de a intra în posesia premiului. În acest caz, se va proceda la reluarea procedurii de validare cu lista de Rezerve, în ordinea extragerii.
7.4.2. Participanții care au fost desemnați Câștigători vor fi contactati de Agenție prin email-ul transmis cu ocazia înscrierii la Concurs și telefonic, de 2 ori în decursul a 2 zile lucrătoare consecutive de la momentul tragerii la sorți. În cazul în care Câştigătorul nu poate fi contactat telefonic, dupa cele 2 zile lucrătoare se va trece la contactarea rezervelor, în ordinea extragerii.
7.4.3. Pentru a fi validat drept Câștigător, Participantul va furniza Agenției informațiile solicitate în legătură cu participarea sa la Campanie (toate, sau o parte a acestora), în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la momentul contactării telefonice, respectiv: nume, prenume, data nașterii, adresa de livrare, adresa de email.
În urma verificărilor și a parcurgerii procesului de validare, în cazul în care se constată nereguli, potențialul Câștigător va fi anunțat și rugat să retrimită informația validă / documentul corect la emailul concurs@acetepremiaza.ro.
7.4.4. În cazul în care Agenția nu va primi informația validă / documentul corect în vederea validării Premiului, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la momentul efectuării convorbirii telefonice, premiul potențialului Câștigător va fi invalidat în a 3-a zi lucrătoare de la momentul contactării telefonice. Agenția nu poate fi făcută răspunzătoare pentru documentele trimise de Câştigător pentru validare care nu ajung la Agenție în termenul prevăzut.
7.4.5. Imposibilitatea potențialului Câștigător de a face dovada deținerii bonului fiscal care atestă achiziția produselor participante Ace, desemnat Câștigător, în original, constatarea unor neconcordante sau nerespectarea condițiilor de validare descrise în prezentul Regulament duce la considerarea câștigului ca invalid, respectiv la pierderea dreptului de atribuire a premiului, fără nicio despăgubire din partea Organizatorului și/sau Agenției.
7.4.6. Dacă un premiu nu se acordă ca urmare a neîndeplinirii de către Participantul Câștigător a uneia sau a mai multor condiții de validare, Agenția va desemna drept Câștigător, sub rezerva îndeplinirii tuturor condițiilor prevăzute de prezentul Regulament, prima rezervă în ordinea desemnării acestora. Dacă nici acesta nu îndeplinește condițiile necesare, se vor avea în vedere, în ordinea desemnării acestora, celelalte rezerve. Acești Participanți vor fi notificați și validați de către Agenție în termen de maxim 3 (trei) zile lucrătoare de la data constatării neîndeplinirii de către Participantul inițial extras a condițiilor prezentului Regulament.
7.4.7. Validarea, respectiv invalidarea rezervelor, se va face după criteriile menționate în art 7.4.1. În cazul în care niciuna rezervele nominalizate pentru un tip de premiu nu poate fi validată, premiul va rămâne în posesia Organizatorului.

7.5. Intrarea în posesia premiilor
7.5.1. Premiile Campaniei vor fi expediate de către Agenție, Câștigătorilor, la adresele indicate de către aceștia, pe cheltuiala Organizatorului, prin curierat rapid, ulterior încheierii procesului de validare a Câștigătorilor și, dacă este cazul, a rezervelor, dar nu mai târziu de 15 zile lucrătoare de la data la care identitatea Câștigătorilor a fost comunicată public pe website-ul www.acetepremiaza.ro/campanii (secțiunea “Campanii”).
7.5.2. În cazul în care premiile sunt refuzate de către Câștigători sau aceștia nu au putut fi găsiți la adresa comunicată în vederea livrării, acestea rămân în posesia Organizatorului și nu se va trece la persoanele de pe lista de rezerve.
7.5.3. Premiile vor fi înmânate Câștigătorilor numai în baza unui act de identitate, întocmindu-se un proces verbal de predare-primire care conține datele de identificare ale Câștigătorilor, Codul Numeric Personal (CNP – necesar pentru procesarea formulare de taxe către ANAF), descrierea premiului primit, precum și semnătura de primire a Câștigătorilor. Odată cu semnarea procesului verbal, refuzul de a semna orice document ce atestă atribuirea efectivă a premiului către Câștigător conduce la pierderea dreptului Câștigătorului de a intra în posesia premiului.
7.5.4. Orice eroare și/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Agenției nu atrage răspunderea acesteia, acuratețea datelor de contact furnizate de participanți fiind în responsabilitatea exclusivă a Participanților.
Reclamațiile referitoare la premiul câștigat, ulterioare momentului semnării procesului verbal de predare-primire, nu vor fi luate în considerare de către Organizator și/sau Agenție.

Art. 8 – Taxe și impozite

8.1. Dacă valoarea premiului depășește 600 lei, acesta este subiect de impozit pe venit conform legilor în vigoare. Obligatia plății impozitului datorat de câștigător, acolo unde este cazul, revine Organizatorului, iar obligatia calculării, reținerii și virării impozitului revine Agenției.
8.2. Organizatorul și Agenția se obligă să își îndeplinească obligațiile referitoare la taxe, impozite sau orice alte obligații fiscale relative la premiul câștigat, acolo unde este cazul, în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 („Codul Fiscal”).

Art 9 – Limitarea răspunderii

9.1. Organizatorii Campaniei sunt îndreptățiți să ia toate măsurile necesare în caz de tentative de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii.
9.2. Organizatorii Campaniei „ACE și LA DOI PAȘI te premiază!” nu vor avea nicio răspundere și nu vor putea fi implicați în niciun litigiu legat de deținerea sau de proprietatea asupra ambalajelor promoționale, cât și în ceea ce privește eventualele cheltuieli suplimentare suportate de către Participant în legătură cu această Campanie, excepție făcând cele prevăzute de OG nr. 99/2000 aprobată prin Legea nr. 650/2002.
9.3. În eventualitatea unei dispute asupra validității unei intrări în cadrul acestei Promoții, decizia Organizatorului este definitivă.
9.4. Eventualele contestații vor fi luate în considerare până la data de 05.08.2022 inclusiv. Orice contestații primite de Organizator și/sau Agenție după această dată nu vor fi luate în considerare.
9.5. Organizatorul și Agenția nu își asumă responsabilitatea pentru:
(1) Bonurile fiscale deteriorate, incomplete sau necorespunzătoare din punct de vedere al conținutului; (2) Înscrierile efectuate în afara perioadei Promoției;
(3) Eventualele dispute legate de drepturile asupra email-ului, în legătură cu care s-au efectuat înscrierile;
(4) Situațiile în care mai multe persoane revendică același bon fiscal. Conform prezentului Regulament, premiile vor fi acordate primului participant care a introdus numărul bonului fiscal pe website-ul www.acetepremiaza.ro și poate face dovada bonului fiscal;
(5) Existența în stocurile magazinelor a Produselor Participante la Promoție;
(6) Nicio eroare în datele furnizate de către Câștigători; acuratețea datelor de contact nu atrage răspunderea Organizatorului și/sau a Agenției, fiind în responsabilitatea exclusivă a Participanților. Ca atare, Organizatorul și/sau Agenția nu au niciun fel de obligație în cazul furnizării de către Participanți a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii în condiții normale a premiului, la imposibilitatea identificării unui Câștigător, imposibilitatea înscrierii în Promoție din cauza ilizibilității bonului înscris;
(7) Imposibilitatea unui Câştigător de a intra în posesia Premiului câștigat;
(8) Întârzierile în livrarea/înmânarea premiilor cauzate de întârzieri în prestarea serviciilor de către furnizorii acestuia, de serviciile firmei de curierat etc.;
(9) Reclamațiile referitoare la premiul câștigat, ulterioare momentului semnării Procesului Verbal de Predare-Primire, nu vor fi luate în considere de către Organizator și/sau Agenție;
(10) Orice erori de imprimare sau alte erori referitoare la codul bonului fiscal, generate de unele limitări tehnice ale furnizorului acestor materiale;
(11) Defecțiuni tehnice ale operatorului de telefonie mobilă sau ale furnizorului de internet;
(12) Erori cauzate de folosirea incorectă a computerului personal de către participant (întreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea voință a tehnologiei de către participant în scopul de a manipula rezultatele concursului);
(13) Erori cauzate de folosirea altor tehnologii decât cele recomandate de Organizator și Agenție. Tehnologiile recomandate: Browser internet (Internet Explorer minim 11, Opera minim 55, Chrome minim 68.x, Firefox minim 61);
(14) Situațiile în care anumite persoane înscrise în Concurs sunt în incapacitate de a participa parțial sau integral la Concurs, dacă această incapacitate se datorează unor circumstanțe aflate în afara controlului pe care Organizatorul și/sau Agenția îl poate în mod rezonabil exercita.
Aceste circumstanțe se pot datora: informațiilor eronate, incomplete, transmise cu întreruperi, transmise cu întârziere sau deformate în orice alt mod, în urma acțiunilor utilizatorilor paginii web, a funcționării echipamentelor de calcul ale acestora, aplicațiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite în derularea competiției. Aceste circumstanțe se pot datora, de asemenea, dificultăților tehnice care pot afecta funcționarea conexiunilor Internet și/sau a echipamentelor de calcul și/sau a aplicațiilor furnizorului de Internet și/sau funcționarea defectuoasă a Email-ului, fie în cazul Organizatorului și/sau al Agenției, fie în cazul Participantului, cauzată de probleme tehnice și/sau de trafic intens pe Internet, în general, sau pe pagina web, în special, sau de ambele tipuri de probleme.
Aceste circumstanțe se mai pot datora: unor deteriorări sau defecte cu efect potențial asupra echipamentelor de calcul, aplicațiilor și/sau datelor stocate ale participanților sau ale unor terți, în urma participării la competiție. Aceste circumstanțe pot, de asemenea, să se datoreze unor schimbări de legislație care să influențeze derularea și implementarea Concursului (cum ar fi deciziile adoptate de autoritățile civile, regimul de război, catastrofele naturale și alte evenimente similare), câștigurile obținute în urma Concursului, valoarea acestora, funcția acestora, condițiile de acordare a acestora și/sau distribuirea acestora.
Participanții acceptă cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator în privința Câștigătorilor, precum și a calendarului ulterior al Campaniei sau a altor schimbări legate de implementarea Campaniei. Organizatorul și Agenția au dreptul de a descalifica orice Participant care nu respectă regulile Campaniei sau în privința căruia există dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa Campaniei. Participanții se obligă, de asemenea, să pună la dispoziția Agenției toate datele de contact relevante (numele, prenumele, adresa de livrare, telefon și adresă de Email).

Art. 10 – Angajamente, Confidențialitatea Datelor

10.1. Prin înscrierea în Campania „ACE și LA DOI PAȘI te premiază!”, Participanții sunt de acord și se obligă să respecte prevederile imperative ale prezentului Regulament.
10.2. Informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se vor regăsi în Anexa 1 a prezentului Regulament, disponibilă pe www.acetepremiaza.ro/gdpr, (Secțiunea „GDPR”).

Art. 11 – Încetarea / Întreruperea Promoției. Forța majoră

11.1. Promoția poate înceta înainte de împlinirea perioadei prevăzute în cazul producerii unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului și/sau Agenției, din motive independente de voința acestora, de a asigura desfășurarea în bune condiții a Promoției.
11.2. Forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi prevăzut, controlat sau remediat de către Organizator și/sau Agenție și a cărui apariție îi pune pe Organizator și/sau Agenție în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament.
11.3. Promoția mai poate înceta înainte de împlinirea perioadei stabilite fără a crea vreo obligație de acordare de premii pentru Organizator și/sau Agenție, ori poate fi suspendată oricând în baza liberei decizii a Organizatorului, cu condiția ca acesta să comunice în prealabil o astfel de situație și cu respectarea prevederilor Art. 3.3 de mai sus.

Art. 12 – Litigii

12.1. Eventualele litigii apărute între Organizator/Agenție și Participanți cu privire la orice aspect legat de desfășurarea Promoției se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate în instanțele judecătorești române competente din municipiul București.
12.2. Participanții pot depune contestație în legătură cu desfășurarea Campaniei prin email la adresa concurs@acetepremiaza.ro până la data de 05.08.2022, inclusiv. După această dată, nicio contestație nu va mai fi luată în considerare de către Organizator și/sau Agenție.

Art. 14 – Alte Clauze

14.1. Deciziile Organizatorului privind Promoția sunt finale și aplicabile tuturor Participanților.
14.2. Premiile neacordate vor rămâne în posesia Organizatorului, care poate dispune liber de acestea în maniera pe care o va considera necesară sau potrivită intereselor sale.
14.3. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implică organizarea și desfășurarea Promoției.
14.4. Organizatorul își rezervă dreptul ca pe timpul Promoției să aducă modificări site-ului pe care este publicat prezentul Regulament fără să anunțe în prealabil Participanții la Promoție.

ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Promoției
„ACE și LA DOI PAȘI te premiază!”
(“Promoția”)
INFORMAȚII CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 1. Date privind operatorul de date cu caracter personal și împuterniciții

În vederea desfășurării Campaniei, datele cu caracter personal ale participanților vor fi prelucrate de către:
INTERBRANDS MARKETING & DISTRIBUTION S.R.L., cu sediul în România, București, Șos. Viilor nr. 14, Sector 5, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/9571/1993, cod unic de inregistrare RO3786280, denumit în continuare „Operator”.
prin intermediul NORDVISION TEHNIKO GRUP S.R.L., societate înregistrată în conformitate cu legea română, cu sediul în România, București, Str. Suvenir nr. 8, Sector 2, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J40/2123/2010, CUI RO26585200, în calitate de împuternicit al Operatorului (denumită în cele ce urmează “Împuternicit”).

 1. Categorii de date cu caracter personal procesate în cadrul Campaniei

În cadrul Campaniei, Operatorul va colecta de la Participanți următoarele categorii de date cu caracter personal:
(i) Prenume și Nume;
(ii) Data nașterii;
(iii) Adresa de livrare;
(iv) Adresa de Email;
(v) Număr de telefon;
(vii) CNP – Cod Numeric Personal (doar pentru Câștigători validați).

 1. Scopul procesării

Datele cu caracter personal ale Participanților la Campanie vor fi prelucrate de către Organizator prin intermediul Împuternicitului în vederea, după caz:
(i) Organizării și desfășurării Campaniei;
(ii) Desemnării și validării Câștigătorilor;
(iii) Reținerii la sursă și plății efective a impozitelor
Datele vor fi prelucrate în temeiul consimțământului și/sau al interesului legitim, prin acceptarea de către Persoana Vizată a Regulamentului și a Anexelor la acesta.

 1. Destinatarii datelor cu caracter personal

În afară de Operator, prin Împuternicit, categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal colectate în virtutea Campaniei sunt: Hatos Economics S.R.L. (societatea care asigură serviciile contabile pentru calcularea și declararea taxelor către Statul Român), Fan Courier S.R.L. (societatea care furnizează servicii de curierat rapid), precum și autoritățile, în cazurile în care Operatorul trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare.

 1. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Câștigătorilor vor fi stocate conform prevederilor legale aplicabile în materie financiar-contabilă, respectiv 10 (zece) ani de la data încheierii exercițiului financiar în care a avut loc plata impozitului din premii.
La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va șterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare și stocare, impunând Împuternicitului/Împuterniciților obligații similare.
Datele cu caracter personal ale necâștigătorilor vor fi distruse în termen de 30 de zile de la încheierea Promoției, ele nefiind utilizate în niciun alt scop, până la momentul distrugerii acestora, exceptând participarea la Promoția „ACE și LA DOI PAȘI te premiază!”.

 1. Drepturile persoanelor vizate

În vederea asigurării unei prelucrări echitabile și transparente, Operatorul asigură participanților, pe durata Campaniei, următoarele drepturi:
(i) dreptul de retragere a consimțământului cu privire la prelucrare, în orice moment, fără ca aceasta să afecteze legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului anterior retragerii acestuia;
(ii) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;
(iii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
(iv) dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal
(v) dreptul la restricționarea prelucrării;
(vi) dreptul de a se opune prelucrării, exceptând cazul în care dispoziții legale prevăd contrariul;
(vii) dreptul la portabilitate a datelor;
(viii) dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Desemnarea Câştigătorilor Campaniei se va face prin mijloace automate de prelucrare a datelor cu caracter personal, fara intervenție umană.

Participanții își pot exercita drepturile menționale anterior fie printr-o cerere scrisă, datată, semnată și adresată Operatorului prin Împuternicit la adresa: Romania, Bucuresti, Str. Suvenir nr. 8, Sector 2, sau prin transmiterea acesteia la adresa de Email: concurs@acetepremiaza.ro

 1. Protecția datelor cu caracter personal aparținând copiilor

Întrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu vârsta de minim 18 ani la data începerii Campaniei, nu vor fi prelucrate și stocate date aparținând persoanelor cu vârsta mai mică de 18 ani. În situația în care Operatorul/un Împuternicit primește date cu caracter personal aparținând persoanelor cu vârsta mai mică de 18 ani, aceste date vor fi imediat șterse/distruse de pe mijlocele de prelucrare și stocare ale Operatorului/Împuternicitului. În cazul în care un părinte sau un titular al autorității părintești notifică prelucrarea unor date cu caracter personal aparținând unor persoane cu vârsta mai mică de 18 ani, Operatorul va șterge/distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare și stocare.

 1. Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obligă să implementeze măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal aparținând participanților la Campanie. Operatorul se obligă să impună Împuternicitului obligații similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va ține seama în special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate în special, în mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizată sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.
Prin participarea la Campanie, Participanții își exprimă acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal către Operator și/sau societățile comerciale implicate în organizarea prezentei Campanii, în scopul includerii acestor date cu caracter personal în baza de date a Operatorului operată de către Împuternicit, în scopul participării la Campanie, identificării și validării ca și Câştigător, înmânării și primirii premiului.

 1. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexă la Regulament oricând pe durata desfășurării Campaniei, numai în cazul în care se descoperă măsuri mai eficiente pentru protejarea și securizarea datelor cu caracter personal ale Persoanelor Vizate și fără a afecta drepturile și libertățile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicată pe site-ul Operatorului și/sau al Campaniei, respectiv va fi adusă la cunoștința Participanților prin aceleași mijloace prin care au fost încunoștiințate cu privire la Regulament.

 1. Alte prevederi

Datele personale ale Participanților la Campanie vor fi procesate în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Cele mai bune produse de curățenie pentru casa ta!

Social

Fater

Corporate website

© 2022 Fater SpA